Home

Gymnasieexamen ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet passar dig som är intresserad av samhälls- och företagsekonomi och hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar. Du lär dig om samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt,. Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag

Juridik på Påhlmans Gymnasium

Ekonomiprogrammet - GymnasieGuide

 1. Högskoleförberedande program - gymnasieexamen För att få en gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program ska du uppfylla dessa krav: • Minst 2250 godkända gymnasiepoäng, från en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng. • Godkända betyg i kurserna Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk (SAS*) 1, 2 och 3
 2. Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik
 3. Då är inriktningen ekonomi på Ekonomiprogrammet något du ska fundera över. Inriktningen ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring men också ledarskap och organisation
 4. Ekonomiprogrammet. Har du ett stort intresse för rättvisa, juridik och ekonomi? Då är inriktningen juridik på Ekonomiprogrammet något du ska fundera över. I inriktningen får du kunskaper om juridikens betydelse i vårt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt
 5. st 2500 poäng (ibland 2400 poäng på Komvux)
 6. Gymnasieexamen ska vara inriktad mot ett nationellt program. Vilka specifika kurser eleven måste ha med sig från exempelvis en utbildning som till huvudsak motsvarar ekonomiprogrammet är inte specificerat utöver de krav som ställs i 4 kap. 15 § förordningen om vuxenutbildning för en högskoleförberedande examen

Inom gymnasieskolan finns 18 nationella gymnasieprogram: sex högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram. Det finns också sex riksrekryterande gymnasieprogram och fem introduktionsprogram Ekonomiprogrammet (pdf, 236 kB, nytt fönster) Estetiska programmet (pdf, 252 kB, nytt fönster) Kontakta en studievägledare för mer information om gymnasieexamen, och gymnasiearbeten. Kurser bytte namn 2012. Kurserna på gymnasienivå fick nya namn 2012

gymnasieexamen består av tre delar. Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p Engelska 5 och 6 200 p Högskoleförberedande examen inom ekonomiprogrammet 2400 p Svenska/svenska som andraspråk 1 100 p ☐ Svenska/svenska som andraspråk 2 100 p Jag har alltså sammanlagt 2400p vilket bör vara tillräckligt för att få ett slutbetyg eller gymnasieexamen. Hej! Jag slutar 9:an snart och ska göra snart min slutliga val inför gymnasiet. Jag vet inte om jag ska välja ekonomiprogrammet eller handelsprogrammet. Jag vill jobba i receptionen i banken i framtiden Gymnasiearbete ekonomiprogrammet. Gymnasiearbete ekonomiprogrammet är en kurs som lämpar sig för dig som är intresserad av att förbereda dig inför högskolan och vill läsa utbildningar inom antingen juridik eller ekonomi. När du går kursen kommer du att skriva ett större arbete med utgångspunkt i några av ämnena inom programmet

Skolverke

Ekonomiprogrammet - Utbildningsguide

Ekonomiprogrammet Klassisk campusanda, små klasser, trygg studiemiljö Lundsbergs skola erbjuder undervisning från grundskolans årskurs 7 fram till gymnasieexamen. Gymnasiet innehåller tre program; Ekonomiprogrammet På komvux kan du läsa till en gymnasieexamen. Det kan antingen vara en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen. Fram till 1 juli 2021 är det möjligt att ta ut ett slutbetyg. Tänk på att du själv måste ringa eller mejla Vuxenutbildningens expedition för att göra en betygsplanering och begära att din gymnasieexamen eller ditt slutbetyg utfärdas. Du som är i studier kan. Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi är en utbildning för dig som vill plugga vidare och senare arbeta med ekonomi i någon form. Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3) Betyg i gymnasiekurser som är utfärdade innan 1 juli 2012 ingår i det gamla systemet för att läsa mot ett slutbetyg. Personer som har påbörjat sina studer efter det, läser mot en gymnasieexamen. Men det finns fortfarande möjlighet för dig som har läst och fått betyg enligt det gamla systemet, att få ditt slutbetyg

Gymnasieexamen. 4 § Enligt 16 kap. 26 § skollagen (2010:800) ska gymnasieexamen utfärdas om en elev i gymnasieskolan har fått betyg från en utbildning som omfattar 2 500 gymnasiepoäng på ett nationellt program och eleven har uppfyllt de övriga villkor som anges 16 kap. 27 och 28 §§ skollagen och i denna förordning I år tog 78,7 procent av eleverna på de programmen gymnasieexamen inom tre år, jämfört med 77,9 procent 2018. 2019 är ekonomiprogrammet det program med störst andel elever som tagit examen. Undersök sambandet mellan ekonomi och miljö för att förstå naturens värde i kronor. Universitetsutbildningar inom hållbarhet, djur, natur, miljö, mat, teknik, ekonomi, skog Gymnasiearbetet - Ekonomiprogrammet. Hos oss kan du göra gymnasiearbetet för Ekonomiprogrammet. För att du som elev ska få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det är med gymnasiearbetet som du knyter ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier I samarbete med företag bygger vi det nya ekonomiprogrammet. Birgittaskolans ekonomiprogram ger dig möjligheten att välja mellan arbete och studier efter gymnasieexamen. Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av frågor som rör samhällets resurser ska fördelas rättvist för att vi ska få en hållbar utveckling både socialt och ur ett miljöperspektiv

Med en gymnasieexamen från ekonomiprogrammet så får man något som kallas för grundläggande behörighet. Nästa steg är att man behöver titta på vilken särskild behörighet som behövs för just den eftergymnasiala utbildning som man vill läsa. Kontakt. Postadress: 792 80 Mor Hej, jag gick ekonomiprogrammet på gymnasiet o fick ej examen pga det fattades 50 p för mkt. Nu har jag läst upp de via komvux och sedan dess fortsatt läsa kurser för att höja mitt meritvärde ytterligare. Jag vill ha gymnasieexamen från ekonomiprogrammet då jag gjort gyarbete inom det,.

EKONOMIPROGRAMMET, EK [ programmet som lyfter slöjorna och ger dig svaren ] Efter din gymnasieexamen är du väl förberedd för högskolestudier inom ekonomi och juridik men även inom andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet passar dig som i framtiden vill arbeta med företagande,. Ekonomiprogrammet är ett brett program inom ekonomi och juridik. Det handlar om allt ifrån ekonomin i en globaliserad värld till ett lokalt rättsfall. Du studerar ledarskap, psykologi, marknadsföring, redovisning och nationell rätt samt hur man startar, driver och utvecklar företag Hej Obasi, Du måste prata med Komvux där vill studera för att göra upp en plan för hur du kan få gymnasieexamen. Vilka specifika kurser eleven måste ha med sig från exempelvis en utbildning som till huvudsak motsvarar ekonomiprogrammet är inte specificerat på samma sätt på Komvux

Här hittar du information om program och utbildningar och allt du behöver ha koll på inför gymnasievalet IM-programmet leder inte till en gymnasieexamen, du får istället ett studiebevis på vad du har genomfört och klarat av. Här hittar du skolor med introduktionsprogrammet. Källa: Skolverket. ALLT OM GYMNASIEBETYG. Här hittar du allt från A-F! Så fungerar betygen på gymnasiet

GymnasieGuiden hjälper dig med vägledning inför ditt gymnasieval. Här finns massor av tips för att hitta rätt utbildning och gymnasium Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi är ett högskoleförberedande program, som ger en gymnasieexamen på 2500p. Ekonomiprogrammet är en bred utbildning som öppnar för många möjligheter i framtiden. Utbildningen ger kunskaper inom ekonomi, juridik och samhällsvetenskap i ett lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv Om en elev skulle läsa upp flera kurser ink gymnasiearbetet i kommunen Kungälv ända tills att gymnasieexamen får utfärdas, men sedan folkbokför och registrerar sig i komvux i Stockholm. Jag läser första året på ekonomiprogrammet och är nu väldigt intresserad att bli tandhygienist Hej! Jag slutar 9:an snart och ska göra snart min slutliga val inför gymnasiet. Jag vet inte om jag ska välja ekonomiprogrammet eller handelsprogrammet. Jag vill jobba i receptionen i banken i framtiden. För att jag vet inte om jag kommer att klara Ek jag har inte..

Kraven för Gymnasieexamen - GymnasieGuide

Gymnasiearbete ekonomiprogrammet . Hos oss kan du göra gymnasiearbetet för Ekonomiprogrammet. För att du som elev ska få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det är med gymnasiearbetet som du knyter ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier Vill du vara med och spela en viktig roll i ett företag. Då är ekonomiprogrammet något för dig. Programmet är ett högskoleförberedande program. Hos oss kan du välja mellan ekonomi eller diplomerad gymnasieekonom. Det finns god chans till anställning direkt efter gymnasiet På Kärrtorps gymnasium kan du läsa Ekonomiprogrammet med inriktning Juridik. Här läser du ämnen som Affärsjuridik samt Entreprenörskap & företagande

Program - Skolverke

Gymnasieexamen Hos vuxenutbildningen finns möjlighet att slutföra dina tidigare studier mot en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. Du som inte har några poäng alls från gymnasiet kan också läsa in en yrkesexamen, högskoleförberedande examen Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då avgör betygen vem som får en plats. Du kan få en uppfattning om vilka betyg du behöver ha för att ha en chans att komma in på olika utbildningar genom att titta på meritvärden från tidigare år - men tänk på att de förändras varje år På Ekonomiprogrammet ingår arbetsplatsförlagda studier (APS) då • du får möjlighet att på nära håll bekanta dig med ditt framtidsyrke. Efter avslutad gymnasieexamen på Ekonomiprogrammet Gymnasieexamen istället för slutbetyg Den 1 juli 2012 ersattes slutbetyg av gymna-sieexamen med två inriktningar - yrkesförbe-redande- och högskoleförberedande examen. En viktig skillnad mellan examensformerna är att du studerar fler kurser i ämnena engelska, svenska och matematik om du väljer en högsko-leförberedande examen

Ekonomiprogrammet Examen från kommunal vuxenutbildning 1.Gymnasiegemensamma kurser Minst 1000 poäng 3.Valfria kurser Här räknas poäng som inte kan räknas som program- en gymnasieexamen. Kurser i Moderna språk och Modersmål inom samma språk kan ingå samtidigt Ekonomiprogrammet på Kattegattgymnasiet är certifierat för att utbilda Diplomerade Gymnasieekonomer. Om du kommer fram till att du vill läsa för att förutom gymnasieexamen, också bli diplomerad gymnasieekonom så gör du dina val av kurser tillsammans med studievägledare och mentor

Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år på nationella program har ökat från 75,2 procent 2017 till 76,1 procent 2018. Det innebär att omkring 800 fler elever tog gymnasieexamen 2018 jämfört med året innan. Störst ökning på ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet förbereder dig främst för fortsatta studier på högskola och universitet inom ekonomi, Elever som inte uppnår kraven för gymnasieexamen får istället ett studiebevis. Behörighet. Här hittar du behörighetskrav för alla program. Skola Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet Estetiska programmet Fordons- och • En elev som uppfyller kraven för gymnasieexamen får ett examensbevis. • En elev som inte uppfyller kraven får ett studiebevis. • Poäng över 2500 ska markeras som utökad kurs Gymnasieexamen från svensk gymnasial vuxenutbildning från hösten 2012 eller senare Fullständigt slutbetyg från 2010 och framåt Examensbevis från svensk gymnasieskola från 2003 eller senare, elle

Ekonomiprogrammet Hos oss kan du göra gymnasiearbetet för Ekonomiprogrammet. För att du som elev ska få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det är med gymnasiearbetet som du knyter ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier. Om gymnasiearbete Gymnasieexamen; Studiebidrag och andra bidrag; Öppet hus; Viktiga datum; Created with Sketch. Sök utbildningar. Ekonomiprogrammet. Juridik. Idrottsutbildning ProCivitas Privata Gymnasium Malm. 2019 är ekonomiprogrammet det program med störst andel elever som tagit examen - 82,6 procent. På yrkesprogrammen minskar dock andelen elever som tar examen - från 72 procent 2018 till 71,6 procent i år. Det här är sjätte året i rad som andelen elever som tar gymnasieexamen ökar vilket är positivt

Nästan var femte kommun brister i uppföljningen av den yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen, yrkesvux. Bristerna kan göra att kommunerna förlorar det statsbidrag de får för utbildningarna, enligt Skolverket Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet. 100. Genomförs i slutet av utbildningen efter att majoriteten av kurser inom den valda inriktningen mot en gymnasieexamen är klara. Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet. 100. Genomförs i slutet av utbildningen efter att majoriteten av kurser inom den valda inriktningen mot en gymnasieexamen.

Juridik på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg

Högskoleförberedande gymnasieexamen 2 500 poäng betygsatta kurser Lägst betyget E för 2 250 poäng Lägst betyget E i Svenska 1, 2 och 3 Lägst betyget E i Engelska 5 och 6 Lägst betyget E i Matematik 1 Godkänt gymnasiearbete Programstruktur Ekonomiprogrammet W D. Gymnasiearbete El- och energiprogrammet. 100. W D. Gymnasiearbete Fordon. Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet Estetiska programmet Fordons- och transportprogrammet (lärling) Handels- och administrationsprogrammet För dig utan gymnasieexamen Skriv ut. Senast uppdaterad den 4 juni 2020 Studiebevis. Om du har.

Ekonomiprogrammet med inriktning på juridik vid Eksjö

Högskoleförberedande Gymnasieexamen 2400 poäng Ekonomiprogrammet Obligatoriska kurser 1150 poäng Kurs Poäng Betyg Kurs Poäng Betyg Svenska 1/Sva 1 100 Matematik 2b (2c) 100 Svenska 2/Sva 2 100 Historia 1b* 100 Svenska 3 /Sva 3 100 Naturkunskap 1b* 100 Engelska 5 100 Religionskunskap 1 5

Ekonomi - Ekonomiprogrammet - GymnasieGuide

 1. istrationsprogrammet Gymnasieexamen - vad gäller? Beroende på vilket gymnasieprogram du studerar inom, får du efter fullföljda, godkända studier antingen ut en högskoleförberedande gymnasieexamen eller en yrkesexamen
 2. st 2250 poäng ska ha lägst betyget E
 3. Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet har två inriktningar, ekonomi och juridik, mer information finner du här. Gymnasieekonomer är även efterfrågade på arbetsmarknaden direkt efter gymnasieexamen. Kunskap om ekonomi och juridik är värdefullt inom alla yrkesområden

Juridik - Ekonomiprogrammet - GymnasieGuide

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4 Ekonomiprogrammet med inriktningen Ekonomi - ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden och utveckla kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, juridik och entreprenörskap. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta, utveckla och avveckla ett företag inom ramen för Ung företagsamhet (UF) 2019 är ekonomiprogrammet det program med störst andel elever som tagit examen - 82,6 procent. På yrkesprogrammen minskar dock andelen elever som tar examen - från 72 procent 2018 till 71,6 procent i år. - Det här är sjätte året i rad som andelen elever som tar gymnasieexamen ökar vilket är positivt Ett godkänt gymnasiearbete är ett krav för alla elever som ska ta gymnasieexamen. (Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet) där inlämningen av en rapport för gymnasiearbetet är ett krav Innehåll. Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld

Gymnasieexamen - Tibble Gymnasium

Vad behöver man läsa för att få gymnasieexamen

BETYG och GYMNASIEEXAMEN I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbete. För elever som började gymnasiet hösten 2011 är betygstegen. Här nedan hittar du områdesbehörigheter och meritpoäng för olika utbildningar samt information om meritpoängsystemet. Dessa 18 områdesbehörigheter och relaterade meritkurser är för dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt och som vill börja studera på högskolan Gymnasiearbetet ekonomiprogrammet Hos oss kan du göra gymnasiearbetet för Ekonomiprogrammet. För att du som elev ska få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det är med gymnasiearbetet som du knyter ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier. Om.

Ekonomiprogrammet EXAMEN FRÅN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Totalt 2400 poäng Minst 2250 poäng måste vara godkända (max 150 poäng F). Följande kurser måste vara godkända: • Engelska 5 • Matematik 1a, 1b eller 1c • Svenska/Svenska som andraspråk 1 • Gymnasiearbetet Detta ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolan (YH) Ekonomiprogrammet har två inriktningar. Ekonomiprogrammet, Birger Sjöberggymnasiet - Utbildningssidan - en del av Studentmedia Hitta din utbildning eller kurs på Utbildningssidan.se. Utbildningssidan är en av Nordens största sidor där du kan hitta och jämföra skolor samt tusentals olika utbildningar & kurser Ekonomiprogrammet - störst andel med examen År 2019 är ekonomiprogrammet för första gången det program där störst andel elever, 82,6 procent, tagit en examen inom tre år. Det finns två typer av gymnasieexamen; högskoleförberedande examen och yrkesexamen Ekonomiprogrammet. Får man starta och driva UF-företag på skolan? Ja! Du som läser Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi kommer läsa Ung Företagsamhet i årskurs 3. I dagsläget erbjuds inte kursen inom de andra inriktningarna men kan komma att startas om många elever önskar det som individuellt val

Vuxenutbildning och motsvarande - Skolverke

Ekonomiprogrammet med inriktning juridik ger dig kunskap om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Utbildningen är en bra grund för vidare studier inom juridik eller ekonomi Vilket jobb kan man få direkt efter gymnasiet om man gick ut ett högskoleförberedande gymnasieprogram? Det är en fråga som ställs av ungdomar som efter ett högskoleförberedande program bestämmer sig för att inte ansöka om fortsatta studier utan vill få jobb Gymnasieexamen inom tre år Etableringsstatus ett år efter gymnasieexamen BEHOVET I FRAMTIDEN Antalet elever ökar Utbud och dimensionering fram till 2027 I årets rapport ser vi ett fortsatt ökat intresse för ekonomiprogrammet som har blivit det näst största programmet i regionen Fyra program - sju inriktningar. Alla våra program leder till en svensk gymnasieexamen. Samtliga program är högskoleförberedande och utformade för att du ska klara övergången från gymnasiet till universitetet eller högskolan så smidigt som möjligt om du vill läsa vidare Söker du till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller samhällsvetenskapsprogrammet ska betygen i ämnena geografi, För att få en gymnasieexamen måste du uppnå godkänt betyg i de engelskakurser du läser under gymnasiet. Sidan uppdaterades den 18 augusti 2020

Ökad andel elever tar gymnasieexamen - HDInriktning Ekonomi på Business program i Helsingborg

Gymnasieprogrammen - Skolverke

Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet. International Baccalaureate Diploma. Yrkesprogram. Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet. Ekonomiprogrammet (EK) Estetiska programmet (ES) Humanistiska programmet (HU) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Den som har en yrkesförberedande gymnasieexamen måste ha godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3,. Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet Lägg till i min lista. Lundellska skolan. Lägg till i min lista. Regi. Kommunal Hemsida Lundellska skolan Valbara Program. Vård- och omsorgsprogrammet, Ekonomiprogrammet. Oavsett vad du vill jobba med i framtiden har du nytta av att kunna ekonomi. På Påhlmans Gymnasium kan du läsa ekonomiprogrammet med inriktning juridik eller inriktning ekonomi. Hos oss handlar Ekonomiprogrammet mycket om kreativitet och att få lära sig teoretisk kunskap på ett roligt sätt, bland annat genom att få testa på entreprenörskap genom Ung Företagsamhet De webbplatserna finns inte längre. Utbildningsguiden.skolverket.se är Skolverkets nya webbplats för val av skola och utbildning

Gymnasieexamen från komvux - Stockholms sta

Alla elever på gymnasiet ska lämna in ett godkänt gymnasiearbete för att få sin gymnasieexamen. Även om kraven skiljer sig något mellan de högskoleförberedande- och yrkesförberedande programmen, så är gymnasiearbetet en chans för alla elever - oavsett program - att fördjupa sig i ett ämnesområde man själv tycker är intressant och relevant inom sin särskilda studieinriktning Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet Estetiska programmet Fordons- och transportprogrammet (lärling) Handels- och administrationsprogrammet Betyg och gymnasieexamen Dina betyg Betygsprövning För dig utan gymnasieexamen. Slutbetyg vs. gymnasieexamen (vuxenutbildning) Slutbetyg (från komvux/vuxenutbildning) kallas det betyg som motsvarar 3-årigt slutbetyg från gymnasieskolan. Slutbetyg från komvux kommer att ersättas av gymnasieexamen. Slutbetyg får utfärdas till och med den 1 januari 2017. »Tillbaka till den allmänna informationen om Vuxenutbildning/Komvu Kursen har inte godkäntkrav men många elever läser den, bland annat på de två största programmen samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet. Underkänt i matematik 2b är en starkt bidragande orsak till att många elever inte når 2250 godkända poäng som krävs för att få en gymnasieexamen

Ekonomi på Klara Teoretiska Gymnasium Norra i Stockholm

Kurser som ingår i inriktningen är entreprenörskap som företagande, företagsekonomi och matematik. Utöver det läser du bl.a. privatjuridik, svenska, engelska och moderna språk. Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi är ett högskoleförberedande program, som ger 2500 p vid gymnasieexamen Ekonomiprogrammet. Ett bra val oavsett om du ska studera, vara anställd eller driva eget företag efter gymnasieexamen. Industritekniska. Programmet passar dig som är nyfiken på teknik och vill lära dig mer om modern industriteknik och produktion av olika slag.. Gymnasieskola • Utbildningstiden är 3 år - elev får betyg och en gymnasieexamen • 18 Nationella program-12 Yrkesprogram - leder till arbete eller vidare studier -6 Högskoleförberedande program - framförallt för vidare studier • 4 Introduktionsprogram • Söker in med grundskolebetyg (meritvärde: 16 bästa betygen (Modersmål inräknat) + ev Slutbetyg kommer att kunna utfärdas t.o.m. den 1 juli 2021 Fr.o.m. den 2 juli 2021 kommer slutbetyg att ersättas av gymnasieexamen och då gäller delvis andra förutsättningar. Förändringarna gäller inte dig som redan har ett slutbetyg

 • Billiga cigarettetui.
 • Ädelost sorter.
 • Fjällstuga till salu idre.
 • If europe was a country.
 • Yucatan engelberg.
 • Kartellparti.
 • Elasticitet material.
 • Thai buffe malmö.
 • Zelda breath of the wild crafting weapons.
 • Asta festival paderborn.
 • Taxi solna arlanda tid.
 • Julstubbe långpanna.
 • Sporrong form rabatt.
 • Energimätare värmesystem.
 • Folkhälsomyndigheten folkhälsan i sverige 2017.
 • Scalateatern evenemang.
 • Vill du rfsu.
 • Courtage aktier.
 • Hjälpa barn med aspergers syndrom.
 • Konjunktur sverige 2017.
 • Lönerevision vårdförbundet 2017 stockholm.
 • Medifanten telefon.
 • Sifo förtroende.
 • Ursäkta mitt sena svar.
 • Uppstoppad ormvråk.
 • Förordningen om skydd mot olyckor pdf.
 • Nathan for you watch online.
 • Pcob zwolle.
 • Glasögon utan skalmar med klämma över näsan.
 • Bila till torrevieja.
 • Nässlor säsong.
 • Evergreen mannheim.
 • Järvsö påsk.
 • Lidl växter.
 • Muscat sehenswürdigkeiten karte.
 • Prästkrage blomningstid.
 • Monoped.
 • Waz gelsenkirchen buer.
 • Tyska valet 2017 resultat.
 • Neutrik xlr kontakter.
 • Lantvin systembolaget.