Home

Induskulturen skrift

induskulturen. induskulturen, även harappakulturen, asiatisk bronsålderskultur med huvudorter i floden Indus' bördiga dalgångar, daterad till ca 2500-ca 1700 f.Kr. Utgrävningar på 1920-talet blottlade resterna av en förhistorisk högkultur i Indusdalen. De först utgrävda orterna, Harappa och Mohenjo-Daro, bestod av välplanerade lågstäder med regelbundna gatunät, uppbyggda.

induskulturen - Uppslagsverk - NE

Utgrävningar i Harappa - spår efter Induskulturen

Sammanfattning Induskulturen 2014-09-23 00:09:05. Ca 7000 f.v.t. De äldsta spåren efter jordbruk och djurhållning längs med Indusdalen. Ca 4000 f.v.t. Spår efter keramik från denna tidsperiod har hittats. Eftersom krukor har kunnat tillverkas måste de haft kunskap om hjulet Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Övergången från analog till digital skrift tycks ge upphov till en särskild längtan efter det materiella hos skriften.; De här frågorna diskuteras intensivt bland universitetslärare i hela Europa men få formulerar sig i skrift av. Hinduism eller Sanatana dharma (Den eviga världsordningen) är samlingsnamnet för en rad indiska sedvänjor, religiösa föreställningar och filosofiska begrepp.. Det finns inte någon vedertagen definition av hinduismen som religion eftersom den inte har någon grundare, ingen av alla erkänd helig skrift eller någon övergripande organisation Induskulturen var en bronzealder-civilisation, som var aktiv i perioden 3300-1300 f.Kr.; modenhedsperiode 2600-1900 f.Kr.).Civilisationen lå i Indusdalen i det nuværende nordøstlige Afghanistan, Pakistan og nordvestlige Indien og var en af verdens første civilisationer.. Sammen med Det gamle Egypten og Mesopotamien var Induskulturen en af de tre tidlige civilisationer i den Gamle. Skrift och språk. induskulturen; Såsom ett av de äldsta bevarade skriftsystemen har indusskriften inga uppenbara släktingar, men jämförelser har bl.a. gjorts med proto-elamitisk skrift, likaså med bildframställningar på sigill från Elam

Induskulturen och Shiva · Se mer » Skrift. Inuitisk stavelseskrift Några av världens skriftsystem. En skrift eller ett skriftsystem eller skriftspråk är en form av symbolsystem för att representera språkliga uttryck. Ny!!: Induskulturen och Skrift · Se mer » Sumeriska. En sumerisk lertavla Skriften är, enligt Ong, fullständigt ovärderlig, eftersom den ligger till grund för ett fullödigt förverkligande av människans inre möjligheter. Tankar flyger. Men när man lärt sig att nedteckna dem kan man hålla kvar dem, utforska dem, slipa dem och bygga ut dem. Man kan foga tanke till tanke och bygga tankesystem The Ancient Induskulturen. Skrift . Indusdalen civilisationen var läskunniga - vi vet detta från sälar inskrivna med ett manus som nu bara i färd med att dechiffreras. [Parentes: När det slutligen dechiffrerat, bör det vara en stor sak, liksom Sir Arthur Evans dechiffrering av Linear B Piktografisk skrift och Hieroglyfer · Se mer » Ideografisk skrift. Linear A, 4000 år gammal ideografisk skrift. Ideografisk skrift är skriftspråk som består av ideogram, det vill säga tecken som symboliserar saker eller idéer snarare än språkljud. Ny!!: Piktografisk skrift och Ideografisk skrift · Se mer » Induskulturen Induskulturen (Flodkultur) - Skolbo . We welcome you. to Kunst og Skrift Indisk tandoori chicken kit. Mildt kremet kyllingrett med spisskummen, hvitløk og ingefær. Kit'et inneholder ris og miks for saus og marinade Avasta Chess.com liikme Grav Skrift (Gravskrift) võrgumale profiil

PPT - Flodkulturerna PowerPoint Presentation - ID:4781716

Arierna tog till sig den religion man hade i Induskulturen. Där var många naturfenomen gudar. Vattnet var en gud, Varuna. Elden en annan gud, Agni. Indus-religionen blandades med den egna ariska religionen där t.ex. Indra, åskguden, delade många drag med andra åskgudar som Zeus i Grekland eller Tor i Norden Kileskrift er det ældste kendte skriftsystem.Det stammer fra det sydlige Babylonien i Sumer i anden halvdel af det 4. årtusinde f.Kr., hvor det sandsynligvis blev udviklet i forbindelse med regnskabsføring. Skriften på det tidlige stadie er piktogrammer, altså ikke som så et skriftsprog.. Navnet på skriftsystemet - kileskrift - skyldes, at kileformede tegn blev afsat på fugtige. En skrift eller ett skriftsystem är, som tidigare nämnts, en form av symbolsystem för att representera språkliga uttryck. Den första skriften i Mesopotamien och Egypten (3400-3200 f.Kr.) och Kina (1600 f.Kr.) var bildskrift, men definitionsmässigt skulle även grottmålningar och hällristningar kunna vara symboler för att förmedla budskap Induskulturen var en oldtidssivilisasjon som hovedsakelig var sentrert i den vestlige delen[1] av det indiske subkontinent[2] og som blomstret i området langs den store elven Indus. Sivilisasjonen var en bronsealderkultur i tiden 3300-1300 f.Kr. og hvor høydepunktet var rundt 2600-1900 f.Kr. Kulturen er en av de eldste sivilisasjoner i historien og har sitt navn etter elven Indus, men. Induskulturen. Från Rilpedia. Skrift har påträffats i första hand på sigill, präglade på keramiska kärl. Sådana sigill innehåller oftast inte mer än 4-5 tecken; det längsta hittills upptäckta är 26 tecken långt. Någon litteratur förefaller inte ha funnits

Sigillen berättar | Forskning & Framsteg

Grekernas skrift & litteratur Illiaden och Odysséen Teater & Underhållning Grekerna koloniserar De Olympiska Spelen Filosofi Perserna hotar Grekland Perserkrigen Peloponnesiska kriget Alexander den Store Arvet efter grekern Fairservis 1992, A. Parpola 1994) är korrekt, att det (hittills okända) språket i Induskulturen också är dravidiskt, ges även en förbindelse mellan Elam och Induskulturen, i synnerhet som den protoelamitiska bildskriften (se ovan) från början av 3:e årtusendet hade stora likheter i teckenuppsättningen med Induskulturens skrift, som hittills också är odechiffrerad Än idag har man inte kunnat översätta deras skrift. Dom städerna som betydde mest kring Indus vet man är Harappa och Mohenjo-Daro. Dom fanns runt borgar och båda var mycket väl planerade. År 1500 f.kr. gick Induskulturen under. Men man vet inte helt 100 varför Mesopotamien Grekiska: Landet mellan floderna Ca 4000 f.Kr uppträder Ubaidkulturen i Eufrats dalgång, en mycket tidig kultur, men de mer avancerade kom senare, med babylonier, sumerer och akkader. De första stads- och skrift kulturerna växte fram i floddalarna kring Eufrat och Tigris. Sumererna som levde här skapade landet och skriften och genom handeln gav de kultur idéer till folk.

Induskulturen var ca 3000-1500 fvt. Ariernas heliga skrift kallas Vedaböckerna (se nedan) som daterar sig till ca 1000 f.v.t. Arierna införde kastsystemet i Indien. Hinduers identitet är knuten till Vedatexterna, den vediska religiösa traditionen Induskulturen (3000 - 1750 f.Kr) I Upanishaderna som är filosofiska skrifter om meningen med livet, beskrivs världen som en illusion (maya), något overkligt. Det verkliga är overkligt och det overkliga verkligt. Det enda riktiga i världen var den opersonliga gudomliga kraften,. Induskulturen, Harappakulturen, en af oldtidens store civilisationer; den udfoldede sig i Indusdalen i Pakistan og i tilgrænsende dele af Indien ca. 3000-1800 f.Kr. Der var tale om en skriftlig civilisation, men kun korte tekster er overleveret; de kan imidlertid ikke tydes. Karakteristisk for Induskulturen var et ensrettet og disciplineret samfund, som gav sig udslag i systematisk anlagte.

Mellan 3000 och 1500 f.Kr. levde Induskulturen, även kallad Harappakulturen, längs Indusflodensdalgång i nuvarande Pakistan. Det är den första större kulturen i Indien, vars städer (Harappa, Mohenjo-Daro och Chanhu-Daro) var konstruerade efter en mycket avancerad stadsplanering Image Det Finns Fyra Heliga Skrifter Inom Hinduismen: image. Image BoD-läsprov: Uppdrag Vin. image. Image Hinduism. image. Image Religion - Flip Tiles. image. Image Bevis | HelioCenter. image. Image Hinduism - Match Up. Image Hinduismens Historia Induskulturen F.Kr.. Indusfolket använde en hieroglyfliknande skrift, som man hittills haft svårt att tyda. Att Induskulturen gick under hängde troligen ihop med invasionen av indoeuropéer (arier) som började på 2000-talet f Kr och pågick under lång tid

Induskulturen (Flodkultur) - Skolbo

Tror på Brahman, en högsta själ som finns i allting på jorden. Genom att studera de heliga skrifterna, dyrka gudarna eller meditera kan hindun nå frälsning, slippa återfödas. De flesta hinduer är vegetarianer, att bada i den heliga floden Ganges ger renhet och gör att man lättare når frälsning, Tror på kastsystemet TEKNIKHISTORIA. Mystiska tecken, hemliga skrifter och bortglömda språk väcker vår fantasi. Genom historien har det dykt upp många märkliga fragment från försvunna folk och kulturer. En del, som de egyptiska hieroglyferna, har låtit sig tolkas. Andra har förblivit odechiffrerade trots ansträngningar av generationer av språkvetare och kryptologer. Här är några av historiens. Undersök och resonera om mayaindianernas skriftspråk och bildkonst. Aktivitet om mayaindianerna för årskurs 7,8, Varför uppstod högkulturen just kring stora floder. Genomgång (15:01 min), del 1 av 3, där SO-läraren Mik Ran berättar om de första högkulturerna. Här med fokus på begreppen högkultur och civilisation, flodkulturer, stadsstater oc Högkulturerna uppstod just kring floder därför att floder består av vatten och vatten är grunden till allt liv Det finns inte någon vedertagen definition av hinduismen som religion eftersom den inte har någon grundare, ingen av alla erkänd helig skrift eller någon övergripande organisation Hinduismen började på 1500-talet f.kr, då arierna invaderade Indien

Flodkulturerna - de första civilisationerna Omkring år 3000 f vt hade de områden där man först börjat med jordbruk utvecklats så mycket att samhällena blev ännu mer organiserade. Dessa först De första kulturerna med skriftspråk uppstod ungefär samtidigt i Mesopotamien och Egypten för omkring 5000 år sedan. Lite senare uppstod även kulturer med skrift i Indien och i Kina. Alla dessa högkulturer var civilisationer med utvecklad byråkrati, teknologi, konst och effektiva arméer

Induskulturens skriftspråk Historiebloggen Sv

Den mystiska Induskulturen - st

 1. En skrift eller ett skriftsystem eller skriftspråk är en form av symbolsystem för att representera språkliga uttryck. Den första skriften var bildskrift. Den sumeriska kilskriften och de egyptiska hieroglyferna anses generellt tillhöra de äldsta skriftsystemen och uppkom någon gång under 3400-3200 f.Kr. Den kinesiska skriften uppkom, troligtvis självständigt, någon gång runt år.
 2. De sensationella arkeologiska fynden på 1920-talet från den jordbruksbaserade Induskulturen (slutet av 2000-talet och början av 1000-talet f.Kr.) har tolkats som vittnesbörd om en inriktning på fruktbarhet och rituell renhet och om ett teokratiskt styrelseskick; ibland har man också tyckt sig kunna sluta sig till förekomsten av yoga och kulten av en gud (den s.k. proto-Shiva), vars.
 3. Hinduism eller Sanatana dharma (Den eviga världsordningen) är samlingsnamnet för en rad indiska sedvänjor, religiösa föreställningar och filosofiska begrepp.. Det finns inte någon vedertagen definition av hinduismen som religion eftersom den inte har någon grundare, ingen av alla erkänd helig skrift eller någon övergripande organisation. . Gemensamt för de flesta riktningar inom.

Induskulturen. Det påstås att yogan är flera tusen år gammal och en anledning till det är att bl.a. att man vid en arkeologisk utgrävning i Indusdalen, i nuvarande Pakistan, har hittat ikoner och avbildningar av personer som mediterar som kan dateras till ca 2600 f.Kr. Man har också bedömt att denna kultur verkar ha levt ett fredligt liv eftersom det inte finns några vapen i de gravar. Parpola, Asko Heikki Siegfried (f. 12/7 1941 Forssa), indolog, fil.dr 1968. P. innehade 1982-2004 en e.o. professur i indologi vid Helsingfors universitet. Han har bl.a. bedrivit forskning i Indiens religioner (Veda och hinduismen) och skrev 1994 en omfattande monografi, Deciphering the Indus script, över den forntida Induskulturen och dess skrift, som han försöker dechiffrera Floden är omnämnd redan i Rgveda - en skrift som frånsett de ännu otydda inskrifterna från induskulturen, är den äldsta bevarade källan till indisk religion (ca 1200 f Kr) - och framstår där som den mest vördade av alla floder och omnämns som både en flod- och modergudinna. (Stutley, 1977:270. Skriften har säkert uppfunnits på flera ställen oberoende av varandra - urinnevånarna i Amerika hade ju egna skriftspråk.) Det verkar för övrigt som om sumererna hade handelskontakter med Induskulturen. De kanske seglade nerför Persiska viken och bort till Indus och bytte varor. Bilden av Induskulturen verkar i övrigt ganska sympatisk

Fakta om induskulturen Historia SO-rumme

 1. Självklart så har man kanoniska skrifter även inom hinduismen och dessa är Veda-texterna, från tiden 1500 år f.Kr, som innehåller sånger, hymner och melodier som skall sjungas/spelas vid olika högtider m.m, samt offerriter och besvärjelser
 2. skrifter. Presentera arbetet för resten av gruppen, t.ex. som en redovisning med ett bildspel, en webbsida, en film eller som en vägg/serietidning. Efter redovisningen diskuterar klassen tillsam-mans vad man precis lärt sig. STUDIEHANDLEDNING www.kunskapsmedia.se • infokunskapsmedia.se • 0-545 634 60 ättigheterna till studiematerialet.
 3. Induskulturen oversættelse i ordbogen dansk - portugisisk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog
 4. Hinduismens historia. Induskulturen 3000-1750 f.Kr. Äldre vedisk tid 1750-900 f.Kr. Yngre vedisk tid 900-600 f.Kr. Från vedisk religion till Hinduism ca. 500 f.Kr
 5. Begreppet crowdfunding började förekomma i svensk skrift runt 2008.[1] Olika förslag på försvenskningar av begreppet har lanserats, inklusive gräsrotsfinansiering,[2][10] folkfinansiering,[2] och massfinansiering[1] Det förstnämnda har vunnit mest spridning i svensk skrift, inklusive hos regeringen,[11] och riksdagen.[12

Flodkulturerna - Mikaels Skol

 1. Yoga är en väldigt gammal form av träning och meditation som härstammar från Indien. Yoga har blivit allt mer populärt de senaste åren. Här kommer därför en sammanställning av yogans framväxt och hur den praktiseras i dag. Yoga - ett sätt att balansera kroppen Många tänker i dag på yoga som en träningsform eller ett sätt att strecha
 2. Induskulturen. En av de mer mytomspunna urbana kulturer som växer fram innan år 0 är Indus-kulturen. Den tidiga skriften. Människans begär av att kunna kommunicera med varandra är något som har fascinerat mig länge. Jag har länge förundrats över.
 3. - Ariernas religion blandades med den för-ariska inhemska induskulturen och hinduismen utvecklades. - Arierna tros komma från Centralasien intog makten då och startade kastväsendet. - Arierna talade sanskrit - Sanskrit: språket som de heliga skrifterna är skrivna i - Shiva dyrkades då och n
 4. En relativt enkel periodindelning är enligt Jacobsen: Induskulturen och förvediska traditioner (till 1750 f.v.t.) Den vediska perioden (1750-500 f.v.t.) Asketisk reformperiod (500-200 f.v.t.) Klassisk hinduism (200 f.v.t. - 1100 e.v.t.) Hinduiska organisationer (1100 e.v.t. - 1850) Modern hinduism (från 1850) Kosmiska perioder Hinduismen har en indelning av världsförloppet i olika.

indien. på min sida om indien finns information om landets historia, geografi, befolkning, religion, språk, utbildning, socialt, turism, foton. rainer stalvi Bilderschrift översättning i ordboken tyska - svenska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Vad var skriptet för Induskulturen? Harappan eller Indusdalen skriften bestod av färre än 200 tecken, som innehöll bilder av streckfigur män, hjul, horn, kycklingar, burkar och många andra saker. Skriften användes i Indien och Pakistan från 3300 f.Kr till 1900 F.Kr. Exempel på Indus s För några år sedan läste jag en intressant artikel i National Geographic som handlade om skriftspråket som användes av civilisationen som växte fram runt Indus, i nuvarande Pakistan, omkring 2600 f. kr. Modern forskning har ännu inte har lyckats tyda, denna s.k. Indus skript eller Harappan script. Det största problem har varit att skrift påträffat Induskulturens skrift bestod av runt 200 tecken, men denna är ännu odechiffrerad, varför mycket om denna kultur ännu är okänt. Det hela tog ungefär 500 år. Vid detta laget hade arierna blivit bofasta, influerats dels kulturellt av induskulturen, men också religiöst

Synonymer till skrift - Synonymer

 1. För att göra mystiken ­total, uppvisar 40-50 av dessa tecken en helt oförklarlig likhet med en annan gåtfull skrift: indusskriften från den betydligt äldre ­induskulturen i dagens Pakistan på andra sidan jorden
 2. Heliga skrifter Medan Muhammed levde bestämde han att Allahs ord skulle skrivas ner av en skrivare. Muslimernas heliga skrift kallas Koranen. Induskulturen gick under omkring 2 000 f. Kr. Ungefär 500 år senare invaderades Indien från nordväst av ett folk som kallas arier
 3. Alltihop beskrivs med en skrift som ännu inte kunnat tolkas. Alla har ingått i den blomstrande induskulturen - ett av historiens första stadssamhällen och en av forntidens mest högutvecklade civilisationer. Arkeologiska fynd av tavlor med inskriptioner,.
 4. Skriften uppfinns (ca 3400 f.v.t.). Ett symbolsystem hade redan funnits i 4000 år, men sumererna eller egyptierna var först med riktig skrift. Induskulturen följde. Kinesernas skrift uppfanns troligtvis oberoende, liksom olmekernas/mayaindianernas
 5. Men denna skrift har inte kunnat tydas. Man har vidare hittat ett stort antal prydnadsföremål i sten, brons och terrakotta*. Ariernas erövring Tusen år senare gick Induskulturen under. Ett nytt folk trängde in från Centralasien. I Indien kallas de arierna. Det var ett folk som utvecklat ett språ
 6. skrift: stadskultur: uppdelning i yrken; ämbetsmän, militärer, präster och så vidare En tredje flodkultur som förtjänar att nämnas är Induskulturen vid floden Indus i det som idag är Pakistan. På samma sätt som i Mesopotamien och Egypten fanns också här en flod som hade stor betydelse

Det är en civilisation som kommit fram vid en flod. Det blev högkulturer för att odla kunde ta en lång tid och då blev de bofasta och det blev ett stort överskott av mat och då uppstod andra yrken Indien - Kontrasternas land. På min sida om Indien finns en kort historiebeskrivning, resfakta, statistik, fotografier mm, rainer stalvik, föreläsar En tredje flodkultur som förtjänar att nämnas är Induskulturen vid floden Indus i det som idag är Pakistan. På samma sätt som i Mesopotamien och Egypten fanns också här en flod som hade stor betydelse Indusfolkets liv präglades av mystiska skrifter, renlighet, yoga, fromhet och boskault och fram till omkring 1500 f.kr. levde detta folk i harmoni, tills Arierna invaderade deras område. Arierna, även kallade indoeuropéer, tog över samhället och blandade den gamla Induskulturen med nya influenser från deras kultur

Video: Hinduism - Wikipedi

Induskulturen - Wikipedia, den frie encyklopæd

Från de första stapplande stegen tills skrift och civilisationer tog över, vilket är olika länge i olika delar av världen Följande ord skall vara med: Induskulturen, arier. Skrifter. Berätta kort om hinduismens skrifter. (T ex Vedaböckerna, Upanishaderna) Läran. Hinduismens lära. Förklara följande ord: Samsara. Brahman. Atman. reinkarnanion. Kaster. Karma. Dharma. Berätta lite om olika sätt att se på och nå befrielse (moskha) Vad var skriptet för Induskulturen? Harappan eller Indusdalen skriften bestod av färre än 200 tecken, som innehöll bilder av streckfigur män, hjul, horn, kycklingar, burkar och många andra saker. Skriften användes i Indien och Pakistan från 3300 f.Kr till 1900 F.Kr. Exempel på Indus sc; Vad amerikanska huvudstäderna börja med G.

Skrift och språk - Uppslagsverk - NE

 1. kunna beskriva en högkultur: samhällsklasser, könsroller, skrift och byggnader/uppfinningar; kunna jämföra olika högkulturer med varandra Egypten, Mesopotamien, Gula floden, Mayariket, Inkariket, Induskulturen och Aztekerna . kunna beskriva orsak - händelse - verkan. jobba med några historiska begrepp t ex nomadsamhälle, stad, stat.
 2. HINDUISMEN Introduktion: 1. Hinduismen kan vara en upps ttning handlingar 2. Hinduismen som rituell sedv nja 3. Hinduismen som kunskapstradition - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 693fbf-ZTZi
 3. Induskulturen - Unionpedi . 1 Hinduer -- induismen har rotter långt tillbaka i den flodkultur kring floden Indus som blomstrade ungefar 2500 till 1700 före vår tiderakning. Efter invandring till området av bland andra ett ariskt folk, vars språk, sanskrit, de heliga skrifterna ar skrivna på, utvecklades sedan den hinduiska kulture
 4. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online
 5. Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

Induskulturen - Unionpedi

Islams heliga skrift är Koranen.Övriga religioner som finns representerade i Indien är, bland annat, kristendom, buddhism, jainism och sikhism. Geografi Indiens totala landyta uppgår till cirka 3 287 263 km2, ungefär 73 gånger Sveriges yta Induskulturen uppstår i Indien. 2474-2398 f.Kr. Den gyllene epoken för staden Ur. 2400-talet f.Kr. Staden Babylon omnämns i skrift för första gången. Egyptiska kalendern börjar användas. 2350 f.Kr. Akkaderna intar Sumer. 2300-talet f.Kr. De äldsta kända skriftliga uppgifterna om hurriterna nedtecknas. 2200-talet f.Kr

• Induskulturen i Pakistan: Här har hittats en apparat av terrakotta från 3000 f. Kr. som tros vara en destillationsapparat. • Persien: Här ska man ha hittat en destillationsapparat från 2500 f. Kr. • Indien: Vedatexternas dryck soma antas ofta vara destillerad. Ingenstans i texterna (1000-1500 f. Kr.) beskrivs den dock som sådan Är bibeln äldre än koranen Bibeln och Koranen - en kritisk jämförelse Helsingfors . På Lindstedts och Nikkis kurs får studerandena läsa Bibeln och Koranen i små grupper och själv göra komparativa analyser. − Vi kommer att behandla centrala teman och personer som tas upp i både Bibeln och Koranen, till exempel Abraham, Moses, Jesus och Maria Skriften. En skrift eller ett skriftsystem är en form av symbolsystem för att representera språkliga uttryck. Induskulturen och Mellanamerika hänger nära samman med utvecklingen av de första staterna, en kunga- eller hövdingamakt baserad på religiös makt med en administrativ apparat Bilden föreställer sigill från Induskulturen från ca 2000 fkr. Sigillen tros kanske innehålla ett oavkodat skriftspråk samtida med det mesopotamiska. Vissa Hävdar dock att det inte alls är skrift utan symboler av annan typ. De här sigillen finns att beskåda på British Museum i London

Den äldsta Epyptiska civilisationen växte fram kring jordbruksbevattningen ungefär samtidigt med den sumeriska, som ändå anses vara världens äldsta och som uppstod för cirka 5 000 år sedan och med den skriften. Bland de sumeriska städerna kan nämnas Lagash, Ur, Uruk, och Nippur. Induskulturen kom strax därefter I Indien har man grävt fram flöjter och stränginstrument från Induskulturen vilken var som störst vid ungefär samma tid. Även i Kina har man hittat stränginstrument i gravar från 1000-talet f.Kr. Guqin är ett av dessa som än idag spelas på i Kina Heliga skrifter. De fyra Vedaböckerna ca 3500år gamla. Rigveda är den mest kända som är lovsånger till Gudarna. Veda betyder kunskap. Uppanischaderna: Sitta ner i närheten av en lärare. Här finns de lärda männens tankar. Budskapet var att människan finner Gud genom meditation. Bahagvadgita: Indiens mest älskade skrift

Den första skriften Popularhistoria

Induskulturen, Grupp, Knorra.se; READ. SO-häfte Grupp B . READ. Forna civilisationer. Civilisation: civilisation betyder ungefär 'välordnat samhälle'. Man talar till exempel om. de tidiga civilisationerna runt Medelhavet, alltså de första samhällena med bofast befolkning. som. Religion - en övning gjord av Sofie05_05 på Glosor.eu Exempel på högkulturer är Mesopotamien, Induskulturen, Egypten, Kina och kulturerna i Centralamerika. Även persiska stormakten blev en högkultur som expanderade över hela Mellanöstern under antiken. Benämningen högkultur antyder att civilisationer kan och bör delas upp efter det utvecklingsstadium de befinner sig på Människans historia. Historia är en vetenskaplig disciplin som handlar om all mänsklig verksamhet, från det som har hänt fram tills idag. Ordet historia kommer från grekiskan och handlar om att undersöka, att observera, att förutspå

Hinduismen 9c
 • Wassertemperatur cocoa beach.
 • Sävsjö sanatorium.
 • Ytlig blodpropp i armen.
 • Orsaker till omhändertagande av barn.
 • Polnische disco köln.
 • Kastanienhof fotogalerie.
 • Polisen västerås id kort öppettider.
 • Одноклассники полная версия.
 • Create your own emoji pc.
 • Internationella kvinnodagen 2018.
 • Hp kundtjänst.
 • Klomifen wiki.
 • Hund i butik lag.
 • Polnische disco köln.
 • Credoakademin.
 • Kommende schwerte.
 • Bågsågblad färskt trä.
 • Adventure games 2017.
 • Fjärrkontroll dieselvärmare audi.
 • Push pull legs routine 6 days.
 • Hotel mikri poli rhodes.
 • Rolling stones friends arena 2017.
 • Ewelina marjatta outsiders.
 • Kindersitz oder sitzerhöhung.
 • Touch penna teknikmagasinet.
 • Examensbevis gymnasiet krav.
 • Cykelfest excel.
 • Männlicher kollege verdient mehr.
 • Awg naumburg saale.
 • Twitter thenickcrompton.
 • Augustiner festzelt reservierung 2018.
 • Sveriges bästa pizzeria falkenberg.
 • Charli xcx.
 • Samsung ue55mu6175 test.
 • Risskov rejser italien.
 • King khufu mummy.
 • Stockholm kulturförvaltning.
 • Randka w ciemno cda.
 • Martin luther 500 år.
 • Blixt radar.
 • Luftbilder brandenburg 1945.