Home

Webbutbildning demens abc

Gör som 450 000 andra, registrera dig på vår utbildningsportal så får du tillgång till Demens ABC och 14 andra webbutbildningar om demenssjukdom. Samtliga är avgiftsfria och vid godkänt kunskapstest kan du skriva ut ett diplom (Läs Viktigt om användarkonto och diplom , längst ned på sidan) Palliation ABC ger dig grunderna i palliativ vård, oberoende av diagnos. Utbildningen, som tagits fram i samarbete mellan Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) och Svenskt Demenscentrum, vänder sig till all personal inom vård och omsorg

Webbutbildningar Demenscentru

 1. Denna webbutbildning vill inspirera och visa hur man kan arbeta för en demensvård utan tvingande åtgärder Om du saknar eller behöver repetera detta rekommenderar vi att du går Demens ABC och gärna någon av våra andra webbutbildningar i serien Demens ABC plus. Läs mer under webbutbildningar (nytt fönster
 2. Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede och riktar sig till all personal inom vård och omsorg
 3. Demens ABC är en webbutbildning framtagen av Svenskt Demenscentrum. Webbutbildningen riktar sig framförallt till personal inom vård och omsorg. Den kräver inga förkunskaper och är även öppen för studenter och andra intresserade av demensområdet
 4. Demens ABC plus. Webbutbildningarna Demens ABC Plus är specialiserade och riktar sig till olika verksamheter och målgrupper. För tillfället finns plusutbildningar för primärvård, biståndshandläggare, hemtjänst, särskilt boende, anhöriga och sjukhus. Det är en fördel att först ha gått Demens ABC, men det är inget krav
 5. Demens ABC. Grundläggande utbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg och som möter personer med demenssjukdom. Svenskt demenscentrum. Demens ABC plus. Fortsättningsutbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg. Du väljer själv den inriktning som du arbetar inom. Svenskt demenscentrum. Demens på olika språk. Region Skåne
 6. Demens ABC är Svenskt demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Utgiven av: Svenskt Demenscentrum Prenumerera på nyhetsbrevet

15 utbildningar Demenscentru

 1. a Hoffman är legitimerad läkare, specialist i geriatrik och föreståndare för Svenskt demenscentrum (SDC). Här berättar hon om SDC:s verksamhet och om det prisbelönta verktyget Demens ABC
 2. Demens ABC är en kostnadsfri grundläggande webbutbildning som tar ett par timmar att genomföra. Utbildningen riktar sig till alla anställda inom vård och omsorg i Staffanstorps kommun som möter personer med demenssjukdom. Den kräver inga förkunskaper och är även öppen för studenter och andra intresserade av demensområdet
 3. Demens och trafik. Ladda ner - Söders Demens och Specialteam. Ladda ner innehållsförteckningen i PDF-format. Systematiskt förändringsarbete ger stöd till länets verksamheter. SÄLJARE - Gota Media. här - Blutsam. demenssjukdomar-och-dess-fo%c2. Pastoratstillhörighet i Blekinge och angränsande delar av Skåne
 4. Webbutbildning Demens ABC plus Primärvård (Svenskt demenscentrum) Nyhetsbrev - Primärvården. Nyhetsbrev mars 2020 ( .pdf 1,5 MB) Webbutbildning Senior alert Senior alerts webbutbildning är en kostnadsfri grundutbildning i tre delar: introduktion, vårdprevention och förbättringsarbete
 5. Webbutbildning om demens på olika språk. Migrationsskolan i Region Skåne har tagit fram en webbutbildning om demens på flera olika språk. Den syftar till att öka kunskapen om demenssjukdomar. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med personer med demenssjukdom, anhöriga och andra som är intresserade. Utgiven av: Region Skån

Palliation ABC Demenscentru

Webbutbildning för dig som möter barn som anhöriga. Utveckla stöd till anhöriga Här kan du ta del av webbutbildningar som Nka utvecklat tillsammans med andra aktörer Demens ABC är en grundläggande webbutbildning som tar ett par timmar att genomföra. Demenscentrum rekommenderar alla anställda inom vård och omsorg som möter personer med demenssjukdom att gå den. Utbildningen bygger på de nationella riktlinjerna. För att påbörja kursen, gå till utbildningsportalen » Text och foto: www.svensktdemenscentrum.s Demens ABC är en grundläggande webbutbildning som tar ett par timmar att genomföra. Demens ABC bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Alla som möter personer med demenssjukdom rekommenderas att gå den

Webbutbildning Demenscentru

Palliation ABC - avgiftsfri webbutbildning Svenska

 1. Basutbildningen fördjupning - webbutbildningar via Demenscentrum - Demens ABC Utbildningarna riktar sig till personal i äldreomsorgen. Om du är intresserad av webbutbildningen nedan, så klicka på länken och följ instruktionerna för att registrera en användare på Demenscentrums utbildningsportal
 2. Basutbildningen fördjupning - webbutbildning via Demenscentrum - Demens ABC Plus Utbildningarna riktar sig till personal i äldreomsorgen. Om du är intresserad av webbutbildningen nedan, så klicka på länken och följ instruktionerna för att registrera en användare på Demenscentrums utbildningsportal
 3. Demens ABC är en webbutbildning som du som träffar och/eller arbetar för personer med demenssjukdom bör göra! Västmanland ligger på 3:e plats och Köping är den kommun som ligger i topp av hela..
 4. Demens ABC är en grundläggande utbildning för personal inom vård & omsorg som möter personer med demenssjukdom. Svenskt demenscentrum. En webbutbildning för att underlätta tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrift samt ge vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre
 5. All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. Gällande rutiner beskrivs i föreskriften SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg.För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet Basala hygienrutiner.. Utbildningen är öppen för alla till och med 31 december 2020

Webbutbildninga

Webbutbildningar - BPS

Svenskt Demenscentrum / Demens ABC plus. Illustrationer till webbutbildningar. Hjälpmedel i hemmiljö, webbutbildning. IVO anmälan, illustration till webbutbildning Demens ABC har tagits fram av Svenskt demenscentrum och är en helt kostnadsfri webbutbildning. Den är baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Det finns även en webbutbildning Demens ABC plus Anhöriga som vänder sig just till anhöriga. Skriv utInformationsansvarig: Tove Hultberg, senast uppdaterad 20 juli 2020. Länk till kommunernas hemsidor om anhörigstöd; Boxholm Mjölby Motala Vadstena Ödeshög Demens är inte ett naturligt åldrande utan en sjukdom. För närvarande finns det ingen bot men forskningen är intensiv och framsteg görs varje dag. Det finns minst ett 80-tal olika demenssjukdomar. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom, därefter kommer vaskulär demens (blodkärlsdemens)

Denna andra upplaga har uppdaterats med de senaste nationella riktlinjerna och innehåller även nya avsnitt om bland annat SIP, anhörigbehörighet och framtidsfullmakt. Boken kan läsas fristående men fungerar också som komplement och fördjupning till Svenskt Demenscentrums avgiftsfria webbutbildning Demens ABC plus Särskilt boende webbutbildning Demens ABC Plus Anhöriga. När minnet sviktar eller man får en demenssjukdom förändras ofta livet. Mycket blir annorlunda även för dig som anhörig till en person med en minnessvikt. Som anhörig eller god vän ställs du inför nya utmaningar. Studiecirkeln ger dig möjlighet att få mer kunskap, tips och råd o Potentiellt olämpliga läkemedel för äldre, Region Skåne, (webbutbildning). S SIP med särskilt fokus på äldre, (webbutbildning). SIP, utbildningsdag den 26 september 2018. SKL, (webbinarier). Större delaktighet hos demenssjuka. Demensboende Södergården är ett korttidsboende för personer under 65 år, med demens

Webbutbildningar - Vårdportal

121113 § 242 Svar på motion om Demens ABC-webbutbildning inkommit med en motion om att alla anställda inom äldreomsorgen ska ges möjlighet att genomföra webbutbildningen Demens ABC. Demens ABC är Svenskt demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Demens ABC vill motivera dig till att tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdomen och låta denna bild påverka den vård och omsorg du ger Webbutbildning. Logga in till testdatabas. Utvärdering utbildning. Senaste nytt. Riksrevisionens granskningsrapport av äldresatsningen. 21 Se alla nyheter. Nationella riktlinjer. Om demens på olika språk. Svenskt demenscentrum. Registercentrum Syd. Lästips & artiklar. Träna på BPSD- registret. Kontakta oss: E-mail: bpsd.sus@skane.se.

Utbildningar - Kunskapsguide

Jobba säkert med läkemedel är en webbutbildning som frågor som rör äldre och läkemedel. Den riktar sig till omvårdnadspersonal i särskilt boende och hemtjänst i kommunal vård och omsorg • Webbutbildning: Demens ABC bygger på Socialstyrelsens nationella demensriktlinjer Klicka på länken ovanför eller sök på Demens ABC på www.demenscentrum.se • Webbutbildning: Demens ABC PLUS Klicka på länken ovanför eller sök på Demens ABC PLUSwww.demenscentrum.se • Svenskt demenscentrumwww.demenscentrum.se Lars anhörig Ann Nu är webbutbildningarna tillgängliga att ta del av. Du kan få mer information om innehållet genom att se på filmen nedan. Vi erbjuder en grundläggande utbildning i palliativ vård för dig som i ditt arbete möter patienter i palliativt sjukdomsskede och deras närstående Svenskt Demenscentrum anordnar följande webbutbildning. Delegering av läkemedelshantering. Den vänder sig till personal inom äldreomsorgen och ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering. Filmen om Rut, som ingår i utbildningen. Region Skåne anordnar följande webbutbildning (40 min) Potentiellt olämpliga läkemedel till. Under hösten 2017 genomfördes inom Forum Carpes samverkan ett arbete för att ta fram reflektionsfrågor till Autism- och Aspergerförbundets webbutbildning E-autism. Frågorna är nu färdiga och tänkta att användas i till exempel en arbetsgrupp för att fördjupa kunskapen och förståelsen för de frågor som tas upp i utbildningen

Guiden utgår från vardagliga möten och situationer och till varje kapitel finns frågeställningar att diskutera på arbetsplatsen. Boken kan läsas fristående men fungerar också som komplement och fördjupning till Demens ABC, Svenskt Demenscentrums avgiftsfria webbutbildning Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg. Via länken nedan kommer du till vår utbildningsportal, där du kan välja en av våra kurskataloger för att se vilka utbildningar som är intressanta för dig Demens ABC är en grundläggande webbutbildning framtagen av Svenskt Demencentrum, som handlar om mötet med patienter och brukare som har en demenssjukdom, och baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Nu finns även ett Språkstöd till Demens ABC för den personal som har annat modersmål än svenska

Demens ABC plus. Primärvård (N = 3 666) Demens ABC plus. Biståndshandläggare (N = 2 356) Demens ABC plus. Hemtjänst (N = 3 459) Demens ABC plus. Särskilt Boende Handbok, webbutbildning och mobilapplikationer. www.demenscentrum.se . www.demenscentrum.se Svenskt Demenscentrum . Wilhelmina Hoffman 2 december 2014. Title: PowerPoint. I Lidköping har nästan all vårdpersonal gått Demens ABC. I år får Svenskt demenscentrums avgiftsfria webbutbildning flera efterföljare. Demens ABC plus är sex nya utbildningar, inriktade mot olika målgrupper och verksamheter. Läs mer på demenscentrum.s enligt Demens ABC och handledningen Guiden Olika metoder för att kunna leda grupper. Teknisk information om webb utbildningen Demens ABC på Svenskt Demenscentrums hemsida. Halvdag utbildning enligt pilotmodell i projektet Utbildning, Uppföljning och Utveckling av demensvården i Örebro län Vid behov Samtalsledarare ½ dag Webbutbildning Äldres värdegrund; Webbutbildning Demens ABC Webbutbildning Ergonomi Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: Om Unikum. Sveriges största webbtjänst för samarbete kring mål, planer och kvalitet i förskola och skola Här kan du som jobbar inom vården hitta vidareutbildning och kompetensutveckling inom ditt område. Du kan få hjälp med att utveckla ditt ledarskap, bli delaktig i nätverk och utbyta kunskap med andra personer inom vården. Du kan även vidareutveckla dig inom flera vårdrelaterade yrken

Ny webbutbildning om läkemedel | Demenscentrum

Välkommen till Demens ABC, Svenskt demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Demens ABC vill motivera dig till att tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdome Demens ABC plus Primärvård speglar olika patientfall i korta filmavsnitt. Tidigare har Svenskt demenscentrum tagit fram Demens ABC, en bred webbutbildning som nu 38 000 personer genomgått Så arbetar vi med SveDems Säbo modul på Strömsborg, Arboga kommun Demensboende Strömsborg Leg. SSK Lina Berankyte-Simkeviciene. Leg. SSK Matilda Pettersso För personal som arbetar med personer med någon form av demenssjukdom är det viktigt att ha kunskap i hur man i vardagen kan bemöta, stödja, underlätta och aktivera den enskilde. Under denna utbildning får du fördjupade kunskaper om metoder, hjälpmedel Fortsättnin

Om demenssjukdom för primärvården (2017)

Demens ABC - webbutbildning för god demensvård

Migrationsskolans webbutbildning om demens är inte tillgänglig på grund av uppdatering. Med hjälp av webbutbildningarna vill Migrationsskolan öka kunskapen om demenssjukdomar för både personer som är drabbade av sjukdomen och deras anhöriga Webbutbildning. Mat och hälsa för äldre>> (länk öppnas i nytt fönster) Äldrecentrum ger inte längre kurser i mat och måltider. Det är Stockholms stad som har övertagit ansvaret för dessa utbildningar. För att få uppdaterad information om kunskapstester i ämnet, kontakta Äldreförvaltningen i Stockholms stad

Demens ABC « Utbildning - Staffanstor

Här finns Demens ABC, en webbutbildning utifrån Socialstyrelsens nationella demensriktlinjer. Om Sexualitet och demenssjukdom (nedladdningsbar). Checklistor för olika problem: fallrisk, oro, sömn/beteendestörningar. Checklista demens är en hjälp för bättre vård i särskilt boende och hemtjänst En webbutbildning som handlar om säkerhet och arbetsmiljö i skogsbruket. Den knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha. Utbildningen är kostnadsfri Webbutbildning Webbaserad fortbildning för personal som behöver bredda eller komplettera sin kompetens. Utbildningen genomförs via vår lärplattform och går att genomföra från dator, platta eller mobil och från valfri plats e-autism är en webbkurs där du kan gå igenom olika avsnitt i din egen takt när det passar dig.. e-autism är en introduktion till autism och autismspektrumet och passar dig som är ny på jobbet i skola, boende, daglig verksamhet eller annat. För dig med mer erfarenhet kan e-autism fungera som repetition eller ge diskussionsunderlag i en arbetsgrupp

Webbutbildning Demens ABC #5 slideum

Webbutbildning | BPS Svenska HLR-rådets webbutbildningar (webbutbildning.hlr.nu) kommer att genomgå teknisk uppdatering lördag den 24 oktober. Vi vill informera Läs mer. Se alla nyheter. KALENDER. tis 24. Anmälan till huvudinstruktörsutbildning Vuxen-HLR samhälle 24 november 2020, anmälan stängd Webbutbildning i två steg: självstudie; gruppmöte; Utbildningen innehåller flera fallbeskrivningar där du får möjlighet att kartlägga den närståendes behov och kartlägga vilka personer som är av betydelse i den närståendes närhet Demens ABC är en grundläggande webbutbildning som tar ett par timmar att genomföra. Demens ABC bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer IBIC 11 Kapitel: 1 Lärande och tillämpa kunskap Inlärning, • Framtaget av socialstyrelsen Kvalitets- och utvecklingsavdelningen 2017

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen

Kunskapscentrum demenssjukdomar - Region Skån

Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Webbutbildningen, som tar ca 3,5h att genomföra, vänder sig till all personal inom vård och omsorg och har utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum Demens ABC är en webbutbildning som riktar sig till personal inom vård och omsorg och som är baserad på Socialstyrelsens riktlinjer, Demenscentrums webbplats Demens ABC plus webbutbildning riktad till olika målgrupper för att bland annat att sprida kunskap och erfarenhet om att minimera användningen av lugnande läkemedel och tvingande skyddsåtgärder, Demenscentrums webbplat

Välkommen till Demens ABC!Demens ABC är Svenskt demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid. Webbutbildning i Palliativ vård - Palliativt utvecklingscentrum En grundläggande utbildning i palliativ vård för dig som i ditt arbete möter patienter i palliativt sjukdomsskede och deras närstående. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom kommunal vård, primärvård, sjukhusvård och specialiserad palliativ vård Palliativ vård och omsorg för äldre personer är en webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer Demens ABC plus är ett samlingsnamn för sex nya webbutbildningar som Svenskt demenscentrum håller på att ta fram. Syftet med utbildningarna är bland annat att sprida kunskap och erfarenhet om hur man genom god vård och omsorg kan minimera användningen av lugnande läkemedel och tvingande skyddsåtgärder

En webbutbildning som vänder sig till dig som arbetar med omvårdnad nära den äldre multisjuka personen som ofta har muskelvärk, ledvärk och ryggvärk. Utbildningen riktar sig framför allt till undersköterskor men är också värdefull för sjuksköterskor och andra i teamet Webbutbildning för dig som möter Barn som anhöriga 10 000-tals barn drabbas varje år av att en förälder blir allvarligt sjuk eller skadad eller avlider. Upattningsvis förlorar ca 3000 barn per år en förälder Demens ABC. Intervall. Utbildningen genomförs årligen. Symtom vid demenssjukdom. Webbutbildning. Självstudier 3- 4 tim. Individuellt ansvar. Syfte. Förstå och kunna bemöta olika symtom som kan uppkomma vid demenssjukdom. Innehåll. Kunskap om olika symtom vid demenssjukdom. Upplägg Sexualitet och demens (2017) 89.00 kr (inkl moms) Läs mer. Åldern har sin rätt - om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning (2018) 89.00 kr (inkl moms) Läs mer. Nollvision - för en demensvård utan tvång och begränsningar (2017) 179.00 kr (inkl moms). Webbutbildning bemöta personer med demens. Starta utbildningen>> Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Postadress. Box 1233 164 28 Kista. Besöksadress. Borgarfjordsgatan 11 (kontor) Borgarfjordsgatan 13 (kurslokaler) 164 40 Kista. Telefon. Växel.

Utbildningar under Demenssjukdomar hos äldre personer

Demens ABC - webbutbildning för anhöriga. Faktablad om demenssjukdomar, finns på 13 språk. Leva med demens. Svenskt Demenscentrum. Ung anhörig - stöd för unga anhöriga till demenssjuka. Vad kan du göra? Läkare på hälsocentralen kan ge hjälp med råd och bedömning Palliation ABC. Grundutbildning i palliativ vård, oberoende av diagnos. Utbildningen vänder sig till personal inom vård och omsorg. Utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. (webbutbildning) Palliativ, förvirringstillstånd, Palliativa kunskapscentrumet, Region Stockholm, (webbinarier -filmad föreläsning) Viktig information till oss vuxna om att uppmärksamma unga omsorgsgi... vare. Där många tar stort ansvar och enligt forskning är risken stor att ungdomarna själva riskerar att halka efter i skolarbete, sociala sammanhang och fysiska aktiviteter I år får Svenskt demenscentrums avgiftsfria webbutbildning flera efterföljare. Demens ABC plus är sex nya utbildningar, inriktade mot olika målgrupper och verksamheter. Demens ABC lanserades våren 2010 i samband med att Socialstyrelsen publicerade na- tionella riktlinjer för demensvården

Demens ABC, Svenskt Demenscentrum (nytt fönster) (En grundläggande webbutbildning för personal inom vård och omsorg) Rehabilitering. Psykosocial behandling; Arbetsterapi; Dietist; Fastställt: 2010-11-24. Reviderad: 2019-11-07. Giltigt till och med: 2021-11-07 Demens ABC är Svenskt demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 10 kapitel Beräknad tid: 20-30 min/kapitel Kunskapstest Diplom -numrerat skrivs ut Kostnadsfri Inga förkunskaper Alexandras Hörna; Första säsongen; Andra säsongen; Övriga TV-program; Alexandra Charles - rättvisa åt kvinnorna! Women in Red på Oscars 2016 ; Woman in Red på Oscarsteatern 201

Demens ABC - Kvalita Hemtjäns

Demensabc.org report - search preview, marketing and technology analysi Nr 5 Webbutbildning Demens ABC Nyhetsbrev Äldres Bästa Nummer 5 Att se personen bakom sjukdomen Med webbutbildningen Demens ABC ska demensvården i Blekinge bli ett föredöme. Målet är att få ett värdigt liv med god livskvalité trots sin demenssjukdom. Undersökningar visar att var femte person över 80 år drabbas av demenssjukdom

Webbutbildning. Äldreomsorgens nationella värdegrumd; Läkemedelsgenomgångar för äldre; Äldres psykiska ohälsa: Våga fråga - våga se! Demens ABC; Att förebygga trycksår, undernäring och fall; Basala hygienrutiner; Samtal och råd om bra matvano Webbutbildning om demens på olika språk God kvalitet i vård och omsorg hjärnans anatomi, de vanligaste demens sjukdomarna, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens sjukdom samt bemötande av personer med demens sjukdom Webbutbildning Anhörigskrift Mobilapp NÄTVERKSTRÄFF DAGVERKSAMHET DEMENS. Konferens 16 mars -18 NÄTVERKSTRÄFF DAGVERKSAMHET DEMENS Anmälan via svedems hemsida www.svedem.se. Demens ABC NÄTVERKSTRÄFF DAGVERKSAMHET DEMENS •Webbutbildningar •www.demenscentrum.se. Arbetsverktyg •BPSD-registret •SveDem NÄTVERKSTRÄFF DAGVERKSAMHET. Kommunanställda utbildades om demens 8 april, 2018 06:12. I Värnamo har all personal i hemtjänsten fått en webbutbildning i demens ABC-plus speciellt riktad till hemtjänstpersonal. Det är en utbildning som Svenskt demenscentrum var med och tog fram för två år sedan

Vi sätter ljus på natten | GISLAVEDS VIKTIGASTE JOBB

Nollvision « Utbildning - Staffanstor

Demens och personer med migrantbakgrund är ett område där policyansvariga och praktiker behöver mer kunskap för att säkerställa en jämlik vård. Personer med utländsk bakgrund löper lika stor risk att utveckla en demenssjukdom som de som är födda i Norden, men färre söker vård. Demens tolkas olika runt om i världen eDelegering och utbildningsportal med presentationer och digitala kunskapsprov online om delegering inom hälso- och sjukvården

Delegering. Riktlinjer och rutiner kring delegering i hälso- och sjukvården samt hantering av egenvård. Riktlinje kring delegering gäller för hälso- och sjukvårdsverksamhet som utförs av både Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF) och Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) - det vill säga båda nämndernas verksamhetsområden från 1:a januari 2020 Webbutbildning god man för ensamkommande barn. Många överförmyndare erbjuder utbildning för gode män, antingen i egen regi eller i samarbete med andra. Som ett stöd i detta arbete tog SKR i samarbete med en rad aktörer 2014 fram en nationell grundutbildning för gode män Hjärt-lungräddning, som brukar förkortas HLR, är en första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. Ju tidigare bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva ett hjärtstopp Råd, riktlinjer och utbildningar om ämnet vårdhygien samt information om enheten Vårdhygien Stockholm, en expertfunktion som jobbar för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning Under Kompetens och utveckling > Webbutbildningar hittar du nu webbutbildningen Demens ABC. Demens ABC är en grundläggande webbutbildning som bygger på. Överförmyndarnämnden måste försäkra sig om att gode män och förvaltare har den kunskap som krävs för uppdraget. Detta är viktigt för att du som god man ska veta vad uppdraget innebär och vad som förväntas av dig. Syftet är att huvudmannen, med din hjälp, ska få rätt stöd

 • Black people can t say ask.
 • Syrets kretslopp.
 • Vilket parti styr polen.
 • Mats sundin fru.
 • Poängtabell 10 kamp.
 • Großhandels marktplätze.
 • Katt avföring hur ofta.
 • Tandläkare i lund.
 • Six video player.
 • Archery sport.
 • Storstockholm.
 • Motionsband under skrivbord.
 • Jugendherberge nürnberg bewertung.
 • Klimakteriet behandling.
 • Tinder dejt ligga.
 • Retrospect repository zip.
 • Vegane gruppen.
 • Strom der iberischen halbinsel.
 • Tre små gummor boende.
 • Vita arkivet svenska kyrkan.
 • Mendoza argentina sevärdheter.
 • Ring remover fläckborttagare.
 • Swedbank robur transfer 60.
 • Malmö ff spelare häktad.
 • Gen 6 starters.
 • Marincenter örebro.
 • Ormens år 2017.
 • Begagnade dyktuber.
 • Quick team building games.
 • Laredo spanien.
 • Dilbert rss.
 • Normal fettprocent män.
 • Fakta om rumänien.
 • Reparation enarmad bandit.
 • Stellenangebote ergotherapie köln.
 • Date nake.
 • Financial year.
 • Tchad bnp.
 • Jollespecialisten lidingö.
 • Tutankhamon pyramid.
 • Trädgårdsgatan 5 uppsala.