Home

Vad är hbtq certifiering

Vad innebär en hbtqi-certifiering? Hbtqi-certifieringen är en process där en verksamhet med stöd av RFSL påbörjar, eller förstärker, ett strategiskt arbete med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett hbtq-kompetent bemötande Vad är egentligen SOGIESC? Att arbeta internationellt - publikationer. RFSL tar upp hbtq-frågor inför FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i Geneve. Svar på Sveriges rapport till FN:s kvinnokonvention. Avslutat projekt: Turkiet. Röster från kvinnokommissionen 2014. HBTQI-Barnets rättigheter på FN agenda Vad är en HBTQ-certifiering? Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att arbeta för den verksamhet som vill skapa förutsättningar för att ha ett respektfullt bemötande av alla medarbetare, patienter och närstående oavsett bakgrund. Det här arbetet ger ringar på vattnet i det allmänna bemötandet Vad är en hbtq-certifiering? Under RFSL:s hbtq-certifiering får alla inom en organisation eller ett företag genomgå en särskild utbildning. Syftet är att få kunskap och verktyg för att påbörja ett förändringsarbete kring rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter

Att genomföra en RFSL:s hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande. Fokus för RFSL:s hbtq-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär Hbtqi är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson. Hbtqi-rörelsen samlar personer inom hbtqi-spektrat och värnar om deras rättigheter och intressen HBTQ är en förkortning av homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Begreppet används ofta i samband med politiska diskussioner om rättigheter, likabehandling och kamp mot diskriminering av dessa personer. Tack vare den årliga prideparaden har HBTQ-rörelsen fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. Många som går i paraden bär uppseendeväckande kläder, smink och frisyrer.

Frågor och svar om hbtqi- certifieringen - RFSL : RFS

HBTQ-Certifiering; Mindre verksamheter; Om oss; Kontakt; Möjliggör en inkluderande verksamhet. För mindre verksamheter. En röst om certifieringen. Samkrafter. Tillsammans med er skapar vi ett klimat där individer och grupper ges möjlighet att nå sin fulla potential! Samkrafter Christoffer Smitz Nilsson är socionom och har jobbat inom såväl skola som socialtjänst. Inom socialtjänsten har en stor del handlat om utredningsarbete när barn far illa och familjeterapi med föräldrar och barn i behov av stöd. Christoffer har tidigare haft uppdrag att utföra HBTQ-certifiering och annat inkluderingsarbete genom RFSL

Ungdomarna i öppenvården och på stödboendena har varit nyfikna på vad certifieringen innebär och det har öppnat upp för frågor och diskussioner på ett bra sätt. - Det handlar ju inte bara om dem som är HBTQ-personer och kan må dåligt, utan om att alla som är hos oss behöver prata om inkludering och värderingar Fler och fler verksamheter hbt-certifieras men certifieringen har fått kritik för att den är dyr. Men fritidsledaren Klara Tusvesson som gått utbildningen tycker det är väl spenderade pengar Är HBTQ-certifiering lämplig för universitetet? [200112] Min arbetsplats, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) vid Göteborgs universitet (GU) håller på att HBTQ-diplomeras av intresseorganisationen West Pride Hbtq-diplomeringen påminner om RFSL:s hbtq-certifiering, men tar kortare tid och är mer inriktad mot vården. Konceptet är utvecklat av Västra Götalandsregionen. Diplomeringen görs under två halvdagar + hemuppgift och uppföljningssamtal. För överenskommelse om tid för diplomeringsutbildningen eller andra frågor kontakt

Alla verksamheter tjänar på att bli mer inkluderande, vare sig det rör sig om offentlig eller privat sektor. Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande. Hbtq-certifiering Örebro Län. Följande verksamheter i Örebro län har en hbtq-certifiering Vad betyder Hbtq? När är en Cis? Vad är en norm? Här finns förklaringar av de vanligaste begreppen inom Hbtq. Efter avslutad hbtq-certifiering ska: De anställda i verksamheten ha fått ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer

Video: Hbtqi-certifiering- utbildning- föreläsning-processledning

Hbtq-certifiering. Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande. Fokus för hbtq-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär HBTQ-certifiering. 20 timmars utbildning av all personal i normkritik. Såväl privata som offentliga verksamheter kan certifieras. De flesta hbtq-certifierade verksamheterna finns inom vård och omsorg. Luleå gymnasieby blev i augusti 2015 Sveriges första certifierade gymnasieskola. Dessutom är tre grundskolor certifierade

Under certifieringen fås utbildning i hbtq-frågor och man arbetar praktiskt med att se över och förändra verksamheten, såsom lokaler, hemsida, information och olika styrdokument. Certifieringen tar ungefär 6-8 månader att genomföra och certifikatet är sedan giltigt i tre år. Läs mer om HBTQ-certifiering och vad det innebär på RFS RFSL tjänar miljonbelopp på hbtq-certifieringar Mer än 400 företag och organisationer har hbtq-certifierats av RFSL. Nu berättar flera medier att verksamheten är en miljonindustri. Exakt vad en certifiering kostar är inte klarlagt, men priset för en grupp på 25 personer är cirka 125 000 kronor Verksamheterna Ayande, Samordningsförbundet Göteborg Väster samt Balder, Samordningsförbundet Insjöriket är hbtq certifierade! Målsättningen efter avslutad hbtq-certifiering är att de anställda i verksamheten ska ha fått ökad kunskap om hbtq frågor, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer Grundläggande begrepp - vad är hbtqi? Fördjupad diskussion om kön, genus, heteronormativitet, queer och intersektionalitet. Transerfarenheter - olika perspektiv och identiteter. Aktuell lagstiftning - Mänskliga rättigheter och diskrimineringslagen. Hbtq-personers hälsa - salutogena perspektiv Vad händer på biblioteket Härlanda-Örgryte bibliotek och Kulturhuset Kåkens programverksamhet har under 2016 blivit klar med sin HBTQ-certifiering. Som ett led i detta är nu Härlanda-Örgryte bibliotek och Kulturhuset Kåkens programverksamhet HBTQ-certifierade. HBTQ-certifieringen är en utbildning i regi av RFSL med.

Se vidare RFSL:s webbplats angående certifiering via länken till höger. Vi är tacksamma för kritik och synpunkter från dig för att bli uppmärksammade på vad vi kan förbättra och vad vi är bra på! Synpunkterna kan du skicka via e-post. E-post: bjorkskatans.halsocentral@norrbotten.s Certifiering är en standardiserad prövning, för utfärdande av ett certifikat eller intyg, som bland annat kan bestå av en licens, ett diplom eller yrkeslegitimation.Certifieringen kan utföras av ett organ, en juridisk eller fysisk person som skriftligen försäkrar att innehållet i ett dokument överensstämmer med verkligheten HBTQ-studenter är som studenter är mest, och skiljer sig inte alls särskilt mycket från sina heterosexuella kurskamrater. Universitetets anställda är vidare underkastade den grundlagsfästa objektivitetsprincipen, och det krävs inte någon speciell förebyggande HBTQ-utbildning för att bemöta alla studenter med samma respekt

Vi är HBTQ-certifierade Aleri

Kyrkoherde Peder Jarnvall planerar att HBTQ-certifiera sitt pastorat i början på nästa år. Vi vill visa att vi är inkluderande, säger han Fokus för hbtq-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär. Utbildningen utgår från normkritiska perspektiv. Den berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar Lars-Åke Wilhemsson chockad över kostnad för HBTQ-certifiering. När Lars-Åke Wilhelmsson fick se kostnaden för Region Gävleborgs HBTQ-certifieringar fick han en chock. 5 000 per utbildad och totalt 2,1 miljoner är kostnaden hittills sedan 2016 Det är precis vad hbtq-certifieringen syftar till. Alla - såväl kunder som medarbetare - ska få vara trygga och inkluderade i mötet med KPA Pension, oavsett vilket könsuttryck och könsidentitet man har. Alla får plats när normen breddas

Hbtq-certifiering Union to Unio

Allt fler verksamheter i Sverige blir HBTQ-cerifierade. Men hur går en certifiering egentligen till HBTQ-certifiering. Fokus för hbtq-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär. Utbildningen berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar HBTQ. Alla är välkomna till Högevall! I januari 2016 blev Högevall en HBTQ-certifierad anläggning. Bakom certifieringen står RFSL . HBTQ-certifiering innebär utbildning. HBTQ-certifieringen har bestod av fyra heldagsutbildningar där hela personalstyrkan fick utbildning i HBTQ-frågor

Hbtq-certifieringen är giltig i tre år och tanken är att de som gått utbildningen sedan ska bli ambassadörer. Under 2018 ska de ut och utbilda personal och brukare på andra enheter. Syftet är att öka medvetenheten om hbtq-frågor och öppenheten inom vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun HBTQ, ofta skrivet med små bokstäver hbtq [2], är en på svenska vedertagen akronym för homosexuella, bisexuella, trans-och queerpersoner, [3] [4] tidigare bara HBT. [5] Akronymen, liksom några av dess vanliga varianter, är ett samlingsnamn för att beteckna ämnen som rör sexualitet och könsidentitet.Syftet är att betona mångfalden av sexualitet och könsidentitetsbaserade kulturer

Medverkande är: Eva Nikell, projektledare på DO, Jonas Rangstad och Jonas Wååg från Learnways. Om filmerna Filmerna är hämtade från en konferens som vi genomförde hösten 2018 som vu anordnade tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Socialstyrelsen konferensen - Inkluderande ledarskap i praktiken hbtq Kontakta Stiftelsen Silviahemmet (e-post info@silviahemmet.se) för information om vård- och omsorgsboende som är Silviahemscertifierade eller sök i lista över Silviahemscertiferade enheter. För mer information om certifiering av din enhet, kontakta Stiftelsen Silviahemmet e-post info@silviahemmet.se eller telefon 08-759 00 71 Hbtq är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera uttryck och andra identiteter. Dessa uttryck beskriver olika sexuell läggning och vilket köns identitet man har. Vad betyder de olika begreppen? Homosexuell är en person som blir attraherad av eller kär i en person av samma kön - Det är klart att det kan uppfattas som dyrt utifrån en liten idrottsförenings perspektiv. Men om man jämför certifieringen med andra kompetenshöjande utbildningar riktade till arbetsplatser är det inte alls dyrt. Jag skulle säga att det är ganska billigt utifrån vad varje medarbetare får HBTQ-certifiering. Som ett led i lasarettets likabehandlingsarbete har vi valt att HBTQ-certifiera oss. En HBTQ-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att arbeta med att skapa förutsättningar för ett respektfullt bemötande av både patienter och medarbetare. Läs mer om hbtq-certifiering och vad det innebär på RFSL-hemsida

HBTQ-Certifiering - Östersunds F

 1. Alltså, denna moderata omsorg om kränkta HBTQ-pensionärer är blott ett populistiskt utspel i ett sexuellt överspänt kulturpolitiskt samhällsklimat. Bloggportalen: Intressant Andra bloggar om: HBTQ, certifiering, äldreboende, populism, moderatutspel... är läst 279 gånger
 2. HBTQ-certifieringen är ett lysande exempel på de oändliga mängder projekt med olika inriktningar som kontinuerligt genomförs inom det offentliga, som kostar mängder av skattepengar, som i väldigt många fall inte ger någon som helst effekt och som är helt bortglömda efter några år. Det är oansvarig hantering av skattemedel
 3. Många skolor och utbildningsinstitut erbjuder certifieringar av olika slag. och det är en viss skillnad på att genomgå en certifiering respektive diplomering. Vi får ibland frågor om varför det är viktigt att vara Certifierad eller Diplomerad. Då det idag finns så mycket att välja på är det viktigt att fundera på vad du vill [
 4. - Jag är stolt över HBTQ-certifieringen. Det här är viktiga frågor, det handlar om vilka värden vi står för som arbetsgivare och vad vi signalerar till omvärlden i vårt arbete med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Jag ser det som att vi bygger vidare på den tydliga värdegrund vi har i kommunen
 5. HBTQ-certifiering. 298 likes. Vi erbjuder HBTQ-certifiering, Våra workshops och utbildningar kan vara antingen halv- eller heldagar, allt utifrån vad just ni behöver. Önskar ni tonvikt på kunskapsfördjupning, eller är det fokus på diskussion,.
 6. Hbtq. Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och samma möjligheter. Hbtq-arbetet är en viktig del i kommunens uppdrag att kunna garantera likvärdig service till alla invånare och att skapa en inkluderande arbetsmiljö på våra arbetsplatser
Jungfrustigens förskola - Mölndal

Hbtq är ett samlingsnamn för homo-, bi-, trans- och queerpersoner. I Sverige står RFSL för hbtq-certifiering. I utbildningen ges verktyg för att arbeta systematiskt med rättighetsfrågor. HBTQ-certifieringen är ett första steg för verksamheter som tänker normkritiskt, ger ett gott bemötande och skapar en miljö där alla kan känna sig inkluderade och välkomna. En HBTQ-certifiering handlar om att synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser. HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer 4. Vad är kostnaden per genomförd utbildning? 5. Vilka är de totala årliga kostnaderna per år för HBTQ-certifiering sedan 2015? 6. Finns det någon utvärdering som visar på konkreta positiva utfall för verksamheterna som kan hänföras till genomförd HBTQ-certifiering? Helén Schoultz . Sverigedemokratern Nyköpings kommun fick sin första hbtq-certifiering 2013. Det var den förebyggande enheten som fick RFSL:s utbildning, men sedan dess har ingen mer enhet certifierats. - Vi måste öka takten, framöver ska idrottslärare utbildas i hbtq-frågor, säger Nicklas Franzén (V), kommunalråd i Nyköping

Vad är hbtqi? S

HBTQ-certifieringen är en utbildning i regi av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) med fokus på likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Här kan du läsa mer om RFSL:s HBTQ-certifiering

Vad är HBTQ? - Linje59

HBTQ-certifiering. Folkbiblioteken i Lund är hbtq-certifierade. Fredagen den 19 maj 2017 avtäcktes diplomet symboliskt på biblioteken. Vi vill att alla ska känna sig välkomna till biblioteken och hbtq-certifiering är ett steg i det arbetet Amerikansk fotboll. Som första idrottsförbund i Sverige ska amerikansk fotboll hbtq-certifieras. - Att det är min sport som tar steget är sjukt kul, säger Marcus Juhlin, som själv kommit. Bisexualitet är en sexuell läggning där personen i fråga känner sexuell och emotionell dragning till både män och kvinnor,. Pansexualitet, däremot innebär att man är attraherad av personen, oavsett kön På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor

Hbtqcertifiering - För en inkluderande verksamhe

Vad tänker ni att en hbtq-certifiering det skulle kunna innebära för kommunen? - Vad det handlar om är att det finns en mängd hatbrott i Sverige med homofobiska motiv. Kommunen bör stå upp för människor som utsätts för sånt på grund av den de är. Det handlar också om att alla människor inte har samma behov och förutsättningar - Vi är inte helt färdiga än, utan det är en process som vi officiellt inte har avslutat. Vi väntar på vårt certifikat och det får vi när vi har tagit fram en handlingsplan för hur vi agerar i frågorna kopplade till HBTQ, vilket är vad certifieringen går ut på, säger Brijani Winter och fortsätter

Om oss - Hbtqcertifiering

 1. HBTQ-certifiering. 304 likes. Vi erbjuder HBTQ-certifiering, workshops, webbutbildning och föreläsningar kring HBTQ- och jämlikhetsfrågor
 2. VAD ÄR HBTQ? Hbtq är en erkänd förkortning som står för homosexuell, bisexuell, trans- och queerperson. En verksamhet blir hbtq-certifierad efter att ha genomgått utbildning som RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) arrangerar
 3. Personalen på Björkskatans hälsocentral är HBTQ-certifierad sedan 2018. Detta innebär att personalen är utbildad i HBTQ-frågor
 4. Biblioteken i Trelleborg är till för alla. Där vi finns ska du känna dig välkommen, sedd och respekterad oavsett vem du är. Genom vår hbtq-certifiering vill vi få våra besökare att känna sig trygga och inkluderade oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck

Hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, och vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär är viktigt i certifieringsprocessen, som genomförs under cirka fem månader. Utöver att utbildningen fokuserar och undersöker diskrimineringsgrunder och hur normer samverkar, ges också ett historiskt perspektiv över hur lagar och rättigheter förändrats Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Att arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten nu har genomgått utbildningen och blivit certifierade innebär att de fått en gedigen kunskapsgrund om vad hbtq innebär Att det är pridetider syns inte bara på gator och torg. Hallands politiker i allmänhet, men Varbergs i synnerhet tar även tillfället i akt och bejakar ämnet. Den aktuella frågan är hbtq-certifiering av hälso- och sjukvård HBTQ Visa undersidor till HBTQ. HBTQ-boktips; HBTQ-certifiering; Regnbågsbiblioteket; Regnbågshyllor; Ny i Sverige Visa undersidor till Ny i Sverige. Länkar / Links; Lätt att läsa svenska; Ny i Sverige / New in Sweden; Språk / Languages; Språkcafé / Language café; Världens bibliotek; eBiblioteket Visa undersidor till eBiblioteke

SVAR: Man är alltid hänvisad till sitt eget samvete och de etiska reglerna för att avgöra vad som är coaching och inte. FRÅGA : Jag behöver förnya min nuvarande ACC-certifiering. Det krävs minst 40 tim CCE utbildning varav minst 24 av dessa ska vara i ICF kärnkompetenser ta HBTQ-certifieringen in i verksamheten var Egalia och Nicolaigården i Stockholm (lararnasnyheter, 2011). Sedan 2011 har sammanlagt 13 förskolor/öppna förskolor certifierats, varav 10 stycken finns lokaliserade i Stockholm. RFSL trycker på att certifieringen inte endast är syftad för HBTQ-frågan utan unde Här kan du läsa en sammanfattning om vad som gäller från 30 oktober till 19 november. Fram till 19 november är all grupp-och vattenträning inställd. HBTQ-certifiering. Kultur- och fritidsförvaltningen är HBTQ-certifierad. Läs mer. ÖPPETTIDER. PRISER ISO 9001 certifiering. Vad kännetecknar dagens framgångsrika företag? Ett kännetecken är kvalitet. Kvalitet i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade produkter och tjänster. En certifiering kan ge ert företag flera stora fördelar genom att ett certifieringsorgan kontinuerligt genomför ISO 9001 revision på ert. Coronaviruset har dragit in över landet. På Facebook kan vi läsa hjärtskärande texter från utmattade sjuksköterskor som vårdar coronasmittade. Hur de sliter och gör sitt yttersta för människor som är svårt sjuka, kanske döende i corona. Jag läser deras ord och det knyter sig i magen på mig. Vilka krigare de är. Jag tänker p

Grattis till HBTQ-certifieringen! - Nytid

Vad är det som säger att hbtq-personer har speciella behov? Men när Åsa Ekblad får frågan om en hbtq-certifiering av Skurups kommun är svaret alltså tydligt. - Absolut inte. Text: Nina Kartal. Undersökningens bedömningsområden och Skurups kommuns betyg på respektive område Är du skogsägare och intresserad av att FSC-certifiera din skog? Då kan det vara bra att känna till vilka krav som ställs. Vi går tillsammans igenom vad en certifiering innebär för dig och din skogsfastighet. Vi skriver ett avtal där ditt, Sveaskogs och Proslivas åtagande framgår HBTQ är ett begrepp för homosexuella, bisexuella, trans-och queerpersoner. Begreppet började användas av RFSL år 2000 i syfte att bredda tidigare begrepp som homo och gay, och det är också RFSL som utfärdar certifieringen Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. Att synliggöra normer i socialtjänsten - med ett hbtq-perspektiv Vi har tagit fram en webbutbildning som syftar till att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten Men det vi pratar om här är en utbildning på några dagar som sedan gör att företaget eller organisationen kan få en hbtq-certifiering. Vad är det? En certifiering betyder att företaget.

Kritik mot dyrt hbt-certifikat SVT Nyhete

HBTQ-certifiering i Östersund | SVT Nyheter

Är HBTQ-certifiering lämplig för universitetet? - Alb

Hbtq-certifiering: Alla som jobbar Det är också en avslutad mening, ett konstaterande av vad som hänt. Därför sätter vi punkt även i vår tid Vad innebär en hbtq-certifiering Certifieringen leds av en utbildare från RFSL och genomförs under cirka fem månader. Samtliga anställda i verksamheten genomgår utbildningen och är delaktiga i utvecklingsarbetet. Under certifieringen bildar verksamheten en hbtq-grupp, som driver arbetet med att ta fram en handlingsplan Allaktivitetshuset är föreningarnas hus i centrala Sundbyberg. Här kan du läsa en sammanfattning om vad som gäller från 30 oktober till 19 november. HBTQ-certifiering. Kultur- och fritidsförvaltningen är HBTQ-certifierad. Läs mer. Senast uppdaterad 12 november 202 Genom att hbtq-certifiera er verksamhet får ni verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Fokus för hbtq-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär HBTQ-kompetens - processutbildning i normkritik och HBTQ-personers livsvillkor Region Skåne driver under 2019 fortsatt utbildning om HBTQ i samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne. Utbildningen vänder sig i första hand till medarbetare på inom Primärvårdens olika delar

Fokus för hbtq-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär. Målsättningen efter att vi blivit hbtq-certifierade är att all personal på skolan ska ha fått ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av begränsade normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer De formella rättigheterna för hbtq-personer har genom olika reformer stärkts i Sverige. Detta har skett genom lagändringar, som införande av diskrimineringsförbud, stärkta rättigheter inom familjerätten och insatser mot hatbrott Certifiering är en standardiserad prövning med godkänt resultat som resulterar i till exempel ett certifikat, intyg eller diplom. Genom att certifiera sig mot en viss standard visar du att din organisation uppfyller kraven i standarden HBTQ-certifieringen fokuserar på HBTQI+personers livsvillkor och normer i samhället, men utbildningen tar upp alla diskrimineringsgrunder och utgår från ett intersektionellt perspektiv. Efter genomförd utbildning är vi rustade för att arbeta systematiskt med bemötande och normkritik Vad är egentligen en regnbågsfamilj, hur många vårdnadshavare kan ett barn ha och hur går en donation av könsceller (ägg och spermier) till, är exempel på frågeställningar som tas upp under denna föreläsning. HBTQ-certifiering. Utbildning 2016-02-01 RFSL

Hbtq-diplomering-Utveckling i Jönköpings lä

Örebro kommun ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. Kommunen ska uppfattas som trygg och välkomnande för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. För att nå dit förutsätts bland annat ett aktivt och systematiskt arbete för säkerställandet av hbtq-personers rättigheter, trygghet och. Vad är ansvarsfullt skogsbruk? Vid själva certifieringen undersökts hur skogsbruket bedrivs, Ett expertteam bedömer sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden. Om allt är i sin ordning när huvudcertifieringen genomförts får du ett skogsbrukscertifikat och tillgång till FSC:s varumärke Syftet är att sprida kunskap om hur certifieringen går till och vad som utmärker HBTQ-certifierade förskolor. Karro Olofsson jobbar som pedagog på förskolan Vita Bergen och är den som.

Hbtq-certifiering - RFSL Örebro : RFSL Örebr

Hbtq-diplomering-Utveckling i Jönköpings länHbtq-certifierad elevhälsa | Örnsköldsviks startsidanykopingHBTQ-utbildning - RFSL Luleå : RFSL LuleåEncells månadsbrev - tema normkritik och lärandeHbtq-certifieringar – en mångmiljonindustri | SVT Nyheter

Vad är syftet med att man inom Sollentuna biblioteksverksamhet har valt att genomgå en HBT-certifiering? 2. Hur kan ett normkritiskt förhållningssätt bidra till att HBTQ-personer blir mer inkluderade på biblioteket? 1.3 Sollentuna bibliotek Sollentuna är en kommun tillhörande Stockholms län och har en befolkning på 68 145 invånare Svensk Certifiering erbjuder certifiering mot ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 och OHSAS 18001/AFS 2001:1. Vi utför även certifiering mot övriga standarder Vad innebär ackreditering? Ett ackrediterat certifieringsorgan är en organisation som godkänts av ett erkänt ackrediteringsorgan (t.ex. SWEDAC) för sin behörighet att granska och utfärda certifieringar som bekräftar att en organisation uppfyller kraven i en standard (t.ex. ISO 9001 eller ISO 14001) RISE är anmält organ (Notified Body) för certifiering av kvalitetssystem hos tillverkare av medicintekniska produkter för den europeiska marknaden. Certifieringen ger tillverkaren möjlighet att CE-märka sin produkt. RISE har behö Certifikatet är giltigt i två år. Därefter görs ett förstärkt uppföljande, så kallad omcertifiering för förnyelse av certifikatet i ytterligare två år. Certifierade verksamheter. Av de som har deltagit i en hbtq-certifieringsprocess, skulle 92 % rekommendera hbtq-certifiering till andra

 • Holiday lettings tenerife.
 • Obito uchiha.
 • Köra bil i sydafrika.
 • Internprissättning uppsats.
 • Offline seasons rewards fifa 18.
 • Bola gravidsmycke guld.
 • Rathaus ii iserlohn.
 • Phil knight net worth.
 • Köttfärsrulle lchf.
 • Verdienst deutscher hochseefischer.
 • Mercedes s500 blocket.
 • Uppblåsbar kajak blocket.
 • Mr hyde pwo flashback.
 • Far and away konsert.
 • Nepal resa.
 • Stadtbibliothek mannheim konto.
 • Vertebralisdissektion internetmedicin.
 • Yoplait creme fraiche.
 • Pewdiepie my name a jeff.
 • Försvenskade engelska ord.
 • Förkylning som inte går över barn.
 • Sveriges bästa pizzeria falkenberg.
 • Stellenangebote ergotherapie köln.
 • Egyptian gods sekhmet.
 • Feminist.
 • Cafe vetter marburg frühstück.
 • Rogue one fares.
 • Krickelin duvblå färgkod.
 • Rhodesian ridgeback kampfhund nrw.
 • Second wave feminism 80s.
 • Medaljong guldfynd.
 • Glutenfri festmat.
 • Schwarzer humor.
 • Artikulera.
 • Hyra husbil örnsköldsvik.
 • Ordförande i bostadsrättsförening.
 • Taco bell hinnasto.
 • Jojje wadenius.
 • Medeltemperatur danmark.
 • Västerås meet 2018.
 • Olika wii konsoler.