Home

Hjärnstammen wiki

Hjärna - Wikipedi

Lillhjärnan är en del av hjärnan och ligger baktill i kraniet vid skallens bas under storhjärnan, strax bakom hjärnstammen som den är förbunden med. Den har liksom storhjärnan två hemisfärer separerade av en fåra som kallas vermis cerebelli.Den kan delas in i lober och ytan är veckad. Trots att lillhjärnan bara har en storlek motsvarande cirka 10 procent av storhjärnans volym så. Hjärnstammen indelas i fyra delar: mellanhjärna, mitthjärna, hjärnbryggan och förlängda märgen. Den innehåller omkopplingsstationer som påverkar information mellan hjärnans delar. I hjärnstammen finns viktiga områden som styr kroppens automatiska funktioner som hormonsystem , blodtryck , andning , hjärtverksamhet, kroppstemperatur, ämnesomsättning och växling mellan sömn och. Kotartärens anatomi. Kotartären utgår från nyckelbensartären och går efter den upp över nyckelbenets övre kant för att efter detta nå upp i nacken mellan de djupa musklerna i halsen och den främre skalenusmuskeln. [1] Kotartären fortsätter sedan efter detta framför den sjunde halskotans tvärutskott och går sedan in genom mynningen i den sjätte halskotans tvärutskott. [2

Hjärnstammen. I nedersta delen av skallen ligger hjärnstammen. En rad livsviktiga funktioner styrs härifrån av ett nätverk av nervcellsgrupper, som till exempel kontroll över blodtryck, hjärtslag, andning samt reflexer som att svälja och nysa. Hjärnans inre anatomi Basala gangliern Bältros kan även fås invändigt i bland annat mellanörat, bröstbenet, nyckelbenet, hjärnstammen och andra ställen. Detta då utan utifrån synliga blåsor, vilket innebär att det blir svårare med diagnosen. Detta är dock inte så vanligt, men det förekommer Vid yrsel uppkommer en mängd olika kroppsliga symtom. T e x illamående, kräkningar, kallsvett, trötthet, svårigheter att fokusera blicken, att gå rakt och att orientera sig i rummet.De flesta av dessa symtom beror på att olika nervcentra i hjärnstammen har aktiverats. Hjärnstammen är koordinationscentrum för balansimpulserna. Hit leds informationen från balansorganen och från.

Hjärnstammen - Rilpedi

Hjärnstammen innehåller också de livsviktiga andnings- och cirkulationscentren, samt retikulärsubstansen som är viktig för medvetandet. Även mycket små skador, tumörer eller infektioner i hjärnstammen kan därför ge en rad olika bortfall, och mer omfattande skador kan leda till koma och livshotande funktionsrubbningar Beskrivning av hjärnstammen stroke hjärnstammen ligger direkt på ryggmärgen. Det bidrar till att kontrollera ofrivillig funktioner, såsom hjärtklappning, andning och blodtryck. Nerver, används för ögonrörelser, hörsel, konversation, tugga och svälja styrs också av hjärnstammen. Den normala funktionen hos hjärnstammen är avgörande för överlevnad

Historia. 1885 beskrev forskaren Walther Flemming döende celler i degenererande äggstocksfolliklar från däggdjur.Cellerna visade variabla stadier av pyknotisk kromatin. Dessa steg inkluderade kromatinkondensation, som Flemming beskrev som halvmåne -formad och framträdde som kromatinkulor eller strukturer som liknar stora, släta och runda elektron-täta kromatinmassor Cushing-reflex (även kallad vasopressor-respons, Cushing-effekten, Cushing-reaktionen, Cushing-fenomenet, Cushing-responsen eller Cushings Law) är ett fysiologiskt nervsystemssvar på ökat intrakraniellt tryck (ICP) som resulterar i Cushings triad av ökat blodtryck, oregelbunden andning och bradykardi.Det ses vanligtvis i de terminala stadierna av akut huvudskada och kan indikera. Sinnen är hos varelser, såväl djur som människor, de neurologiska och psykologiska system för perception av omvärlden och sig själva. Ett sinne är generellt en förmåga genom vilken uppfattning av externa stimuli sker. Det kan också indirekt tala för att om mikroorganismer också har sinnen, så är sinnesverksamhet inte kopplat till kognition Svenska: ·(fysiologi, anatomi) (förekomst av) den den av hjärnan som sticker ut undertill och förbinder hjärnan med ryggmärgen och som består av mitthjärnan (mesencefalon), hjärnbryggan (pons) och förlängda märgen (medulla oblongata) Kärnor i hjärnstammen kontrollerar bland annat blodtryck och andning. Meronymer: mitthjärna (mesencefalon.

hjärnstammen - Wiktionar

Från födelseögonblicket till vår sista suck är kontinuerlig andning en förutsättning för vårt liv. Ändå är det fortfarande mycket som är okänt om hur andningen regleras. Ett skäl är att hjärnstammen - den del av hjärnan som styr andningen - rent anatomiskt är svår att studera där den sitter undangömd på hjärnans undersida Progressiv bulbär pares (PBP) skadar till en början de nedre motorneuronen i hjärnstammen. [1] [2] Primär lateralskleros (PLS) är en form av motorneuronsjukdom som debuterar med skada på övre motorneuronen. PLS omfattar mindre än 10 % av patienterna Hjärnstammen cancer är en försvagande diagnos . Hjärnstammen styr andning , blodtryck , hjärtfrekvens , svälja , syn och hörsel . Det är en mycket viktig del av den mänskliga anatomin och därför kan eventuella skador på hjärnstammen vara förödande och potentiellt livshotande The superior olivary complex (SOC) or superior olive is a collection of brainstem nuclei that functions in multiple aspects of hearing and is an important component of the ascending and descending auditory pathways of the auditory system.The SOC is intimately related to the trapezoid body: most of the cell groups of the SOC are dorsal (posterior in primates) to this axon bundle while a number. Svenska: ·(fysiologi) (exemplar av) den översta delen (mesencefalon) av hjärnstammen Jämför: mellanhjärna (diencefalon

Dura separeras i två skikt vid duralreflektioner (även känd som duralveck), platser där det inre duralskiktet reflekteras som arkliknande utsprång i kranialhålan.Det finns två huvudsakliga durala reflektioner: Den tentoriet cerebelli finns mellan och separerar cerebellum och hjärnstammen från occipitallob i storhjärnan.; Den hjärnskäran, som separerar de två halvkloten av hjärnan. Svenska: ·den mellersta delen (pons) av hjärnstammen, vilken uppåt övergår i mitthjärnan (mesencefalon) och nedåt i förlängda märgen (medulla oblongata) och som ligger framför lillhjärnan (cerebellum Den trokulära nerven avtar i hjärnstammen innan den dyker upp på den kontralaterala sidan av hjärnstammen (i nivå med den inferior colliculus). En skada på trochlearkärnan i hjärnstammen kommer att resultera i en kontralateral överlägsen sned muskel pares, medan en skada på trochlear nerven (efter att den har uppstått från hjärnstammen) resulterar i en ipsilateral överlägsen. Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Finska [] Substantiv []. aivo runko. hjärnstammen Den cerebrala cortex är det yttre skiktet av nervvävnad av hjärnan av hjärnan, i människor och andra däggdjur.Det är uppdelat i två kortbarkar av den längsgående sprickan som delar hjärnbotten i vänster och höger hjärnhalvsfär.De två halvkärlen förenas under cortex av corpus callosum.Hjärnbarken är den största platsen för neural integration i det centrala nervsystemet

Så fungerar hjärnan - 1177 Vårdguide

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus. Ring genast 112 om du själv eller någon i närheten har symtom som kan bero på stroke 1 2 Lungmekanik samt andningsreglering 3 Luftvägarna-bronker-bronchioli 4 Alveoler/luftblåsor - här sker gasutbytet 5 LUNGTRYCK 6 Skyddsmekanismer gentemot atmosfärsluft -anfuktning, uppvärmning 7 Skyddsmekanismer gentemot atmosfärsluft - filtrering 8 Skyddsmekanismer gentemot atmosfärsluft - makrofager 9 Lungvolym - 10 Lungvolymer - spirometri 11 Övertryck - undertryck. 1 2 Nausea och emesis - ur ett neurofysiologiskt perspektiv 2.1 Föreläsning av Ingela Hammar, avd för fysiologi, Sahlgrenska akademin. 2.2 Nausea och emesis: utlösande orsaker 3 Nausea 1 4 Vakenhet - fara - beredskap 5 Minne och inlärning! 6 Nausea 2 7 Emesis: Prodromalsymptom = symtom innan kräkning, generella symtom. 7.1 Emesis är ett motoriskt program 8 Hjärnstammen 9 Flera. Hjärnan består av stora hjärnan, hjärnbalken, lilla hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen. Det finns områden i hjärnan som styr syn- hörsel- och rörelseförmåga. Inne i stora hjärnan finns syn, känsel, rörelse, tal förståelse, vilja och omdöme, tal och hörsel

Lillhjärnan - Wikipedi

 1. Hjärnstammen reglerar kroppens organ. Kallas det autonoma nervsystemet. Styr ex.vis pupiller, salivavsöndring, hjärtfrekvens, magsyra och tarmverksamhet. Förlängda märgen. Den har ingen funktion som vi behöver lära oss något om. Hjärnbalken sammanbinder de två hjärnhalvorna
 2. usnerven, närmare N. mandibularis , kan det sedan orsakas alternerande rörelser, där käköppnare och käkslutare aktiveras lott om lott
 3. 1 Digestionsfysiologi 2 3 4 Digestion 4.1 Översikt 4.2 Mag- och tarmkanalen 4.3 Anatomi - magtarmkanalen 4.4 4.5 Mag-tarmkanalens funktioner 5 1. Näringsupptag 6 2. Barriär 7 Sekretion och vätskebalans 7.1 Nedbrytning och upptag av näringsämnen 7.2 7.3 Barriär 7.4 Barriär - Tight junction proteiner 7.5 7.6 Barriär - immunförsvar, ett kraftigt immunologiskt försvar 7.7 GALT (gut.

hjärnstammen. A Wikiszótárból, a nyitott szótárból. Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez. Svéd Főnév. hjärnstammen kn. agytörzs; A lap eredeti címe:. BAKGRUND Försämrad/upphörd impulsfortledning i hela eller delar av nervus oculomotorius (n. III) med inskränkt/upphävd adduktion, depression och elevering av det drabbade ögat som följd. Är impulsfortledningen helt upphävd talar man om en oculomotoriusparalys.Om man har kvar en viss funktion talar man om en oculomotoriuspares.N. Oculomotorius innerverar m. rectus superior, m. rectus. hjärnstammen sänkt vakenhetsgrad små, ljusreagerande pupiller (mesencephalon intakt) multipla kranialnervsfynd patologiskt doll's eye test slapp tonus i samtliga extremiteter oregelbunden andning drop attacks med tonusförlust i benen ; Dominant sida (oftast vänster BAKGRUND De vanligaste orsakerna till Traumatiska hjärnskador (Traumatic Brain Injury; TBI) är fallolyckor, följt av trafikolyckor och misshandel1. Män är överrepresenterade och drabbas i 75 % av fallen. Åldrarna < 30 år är överrepresenterade och 24-54 % av fallen är alkoholpåverkade2. Utöver detta tillkommer andra droger. Patienter med traumatisk hjärnskada blir allt äldre och. Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att transportera syre från luften till kroppens och att avge koldioxid från kroppen. Syre är nödvändigt för att cellerna ska kunna fungera. Hjärnan kan bara vara utan syre någon minut innan den skadas

Hjärnstammen - WordPress

 1. Hjärnstammen övergår i ryggmärgen och det perifera nervsystemet. Hjärncellerna är av två slag, nervceller eller neuron, och stödjeceller, gliaceller. Neuronernas cellkroppar och dendriter utgör grå hjärnsubstans och deras axoner, där de har samlats i banor och myelinerats, vit hjärnsubstans
 2. Lilla hjärnan (lat: cerebellum) är belägen längst bak i skallen i den bakre skallgropen på baksidan av hjärnstammen. Lilla hjärnan anses bestå av två lober: Den största, corpus cerebelli, kan i sin tur uppdelas i höger och vänster lillhjärna som delas av mittfåran, vermis cerebelli, samt den lilla flocculo-nodulära loben, belägen baktill och under corpus cerebelli
 3. Ordet hjärna har utvecklats från fornsvenska hiärne; det moderna ordet som slutar på bokstaven a var förr en särskild böjningsform av det äldre ordet. Ordet hjärna är besläktat med hjässa och liknar sina motsvarigheter i andra nordgermanska språk samt tyska. I grekiska är det bland annat besläktat med κρανίον, som givit upphov till kranium och i latin är det besläktat.

Kotartären - Wikipedi

BAKGRUND Vårdnivå Patienter med stroke bör i normalfallet vårdas på sjukhus. Viktiga skäl är att reperfusionsbehandling kan vara aktuell för vissa patienter (se behandlingsöversikt Hjärninfarkt- trombolys och trombektomi), samt att vård på strokeenheter, med ett multidisciplinärt omhändertagande och systematiskt program för diagnostik, vård och behandling, övertygande. 1 Oral sensorisk och motorik 1.1 Oral sensorik 2 Sensorisk funktion i tänderna 3 Trigeminothalama banan 4 Motorik och motoriska program 4.1 4.2 Allmänna principer kring motorisk kontroll 4.3 Systemen samverkar 5 Hur mycket är medfött och hur mycket är inlärt? 6 Tuggmotorik 6.1 Vilka nerver styr.. Ökat intrakraniellt tryck kan orsaka att hjärnstammen pressas nedåt vilket gör att n. abducens sträcks eller kläms mot pars petrosas kant vilken den passerar över. Detta tror man är orsaken till att ca 30 % av patienter med pseudotumor cerebri har en isolerad abducenspares

Om hjärnan Hjärnfonde

 1. Det reticular formation är en uppsättning av sammankopplade kärnor som finns i hela hjärnstammen.Retikulärbildning är inte anatomiskt väl definierad eftersom den inkluderar neuroner som finns i olika delar av hjärnan. Neuronerna i retikulärbildningen utgör en komplex uppsättning nätverk i hjärnstammens kärna som sträcker sig från den övre delen av mitten av hjärnan till den.
 2. hjärnstammen hjärnbryggan (pons) efterhjärnan (myelencephalon) bildar den nedre delen av hjärnstammen den förlängda märgen (medulla oblongata) Notera hur ryggmärgen, trots att den utgör en del av det centrala nervsystemet, inte utvecklas från en sekundär hjärnblåsa och därför inte kategoriseras enligt detta system. Celler [redigera
 3. Etymologi. Uttrycket koma från det grekiska κῶμα koma, vilket betyder djup sömn, hade redan använts i det hippokratiska korpuset ( Epidemica) och senare av Galen (andra århundradet e.Kr.). Därefter användes den knappast i den kända litteraturen fram till mitten av 1600-talet. Termen återfinns i Thomas Willis (1621-1675) inflytelserika De anima brutorum (1672), där slöhet.
 4. Läs också: Det säger din tunga om din hälsa. Hjärnan kontrollerar vilken typ av andetag vi tar Forskarnas studie presenteras i tidskriften Nature och visar att det är två små grupper av nervceller i hjärnstammen som styr suckarna. De gör det som svar på ett omedvetet kommando att blåsa upp de otaliga små säckar i lungorna som kallas alveoler, som kontrollerar kroppens syre- och.
 5. Wiki Badkläder. Snygga badkläder från Wiki. Vi har många fina styles! Badkläder Dam. Massor av fina badkläder till damer. Välj ut säsongens snyggaste styles! Badkläder Herr. Snygga badkläder till herrar. Vi har många fina styles på Boozt! Badkläder till barn. Fina badkläder till barn. Vi har många modeller & färger
 6. I slutet av 1970-talet började läkarna att identifiera grupper av patienter med liknande onormala auditiva hjärnstammen svar på ljud, men auditiv neuropati var inte upptäcks förrän det 1980-talet, då ny teknik mäts åtgärder inom snäckan, eller innerörat. År 1996 var den oordning som definieras som normal cochlea fungerar med onormal hjärna, skall enligt eMedicine

Skleros kan uppkomma till följd av inflammation, eller annan irritation, som leder till ökat antal celler vilket orsakar förhårdnaden. [3] Skleros är orsaken till flera sjukdomar. Det förekommer också vid cancer , exempelvis lymfom och adenocarcinom , då prognosen påverkas av hur sklerotiska tumörerna är, [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] det vill säga att tumörerna har insprängd fibrotisk. Perifera nervsystemet, PNS (latin Systema nervosum periphericum, eng. Peripheral nervous system) omfattar alla delar av nervsystemet som inte hör till hjärna eller ryggmärg.Det består av nervtrådar ute i kroppen som förmedlar signaler till och från det centrala nervsystemet, CNS, och som tillsammans med detta bildar nervsystemet hos ryggradsdjuren och särskilt däggdjuren

Detta dokument handlar om Ischemisk stroke. Sida 1: Etiologi och patogenes (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 2 (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 3: Cellulär patogenes (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 4: Symptom (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 5: Handläggning av strok Vi har 12 par kranialnerver fördelade symmetriskt på höger och vänster sida. Kranialnerverna kallas så för att de ansluter till hjärnan eller hjärnstammen, till skillnad från andra Nerver som utgår från ryggmärgen. De betecknas med romerska siffror från I till XII. Vagusnerven, den kringirrande nerven, (lat: nervus vagus) är nr X Sök bland fler än 10 000 medicinska termer. Registret är det största oberoende digitala biblioteket över medicinsk terminologi och grundar sig på boken Medicinsk fickordbok Definition. Synstörningar är avvikelser i synen. Synstörningar i samband med neurologiska sjukdomar innehåller ofta dubbelseende (diplopi), flyttande eller dimsyn på grund av nystagmus (ofrivilliga snabba ögonrörelser), nedsatt synskärpa, nedsatt synfält, och delvis eller total förlust av synen som i papilledema, en svullnad av synnerven, eller blindhet. synstörningar är ofta.

Bältros - Wikipedi

 1. AMPA-och NMDA-rec... Amygdala. Calcitonin gene-rela..
 2. De huvudskillnad mellan övre och nedre motorneuron är det övre motor neuron är motorkomponenten i centrala nervsystemet som överför impulser från hjärnan till synapserna i de lägre motorneuronerna medan lägre motor neuron är motorkomponenten som förbinder med musklerna. Övre och nedre motorneuron utgör motorns del av det somatiska nervsystemet
 3. 1.5.3.1 Hjärnstammen Hjärnstammen är den äldsta delen av hjärnan, här finns de grundläggande överlevnadsfunktionerna. Hjärnstammen delas in i tre delar; förlängda märgen, bryggan och mitthjärnan. Förlängda märgen är en övergång mellan ryggmärgen och själva hjärnan. Den står som centrum för andning
 4. Lungkollaps (pneumothorax, av pneumo, andning, och thorax, bröstkorg) är ett tillstånd då ena eller båda lungorna faller ihop. Detta kan ske till följd av att det blir en skada i lungsäcken, vilket innebär att den normala tryckskillnaden inom lungan störs som möjliggör andning.Vid ett undertryck drar lungan in luft genom att lungorna vidgas med hjälp av diafragman.
 5. Chiari missbildningar (CMS) är strukturella brister i lillhjärnan, delen av hjärnan som styr balansen.Normalt är lillhjärnan och delar av hjärnstammen placerade i ett indraget utrymme i nedre bakre delen av skallen, ovanför foramen magnum (en tratt-liknande öppning i ryggradskanalen).När en del av lillhjärnan ligger nedanför foramen magnum, kallas det för en Chiari missbildning
 6. Charlie Hägg var bara 29 år när han fick diagnosen ALS - en obotlig nervsjukdom. I jakten på assistenter att stötta honom i vardagen fann han också kärleken i Marie Bemergård, 41. - Man får vara kär och lycklig mitt i en tragedi som ALS är, säger paret
 7. Om man läser om Menieres sjukdom på olika websidor eller tar del av konversationerna på olika chattfora får man lätt uppfattningen att Menieres sjukdom är ett helt handikappande, kroniskt tillstånd och att det inte finns någon behandling.Detta är fel! De flesta patienter med Meniere har, som tur är, en ganska lugn sjukdom med måttliga hörselsymtom och glesa attacker och på sikt.

Tvärtom finns studier att vi är mycket bra på att lokalisera ljud ca lika bra som en elefant över 80 Hz. Dvs avståndet mellan öronen spelar ingen roll - vilket ibland felaktigt påstås inom pseudovetenskapen. Lokalisatioen exakt av ljud är en aktiv mycket komplicerad process i ffa hjärnstammen Neurokirurgi kallas den specialitet som ägnar sig åt att operativt åtgärda förändringar i det centrala nervsystemet och dess angränsande delar.. Neuro själv är läran om nervsystemets sjukdomar, då innefattande sjukdomar i hjärnan, hjärnstammen, ryggmärgen och perifera nerverna samt en del muskelsjukdomar Idag blev den medicinska söndagspostningen sen, mest för att jag har varit upptagen och omotiverad. Det får handla om hjärntumörer idag, eftersom jag läser neurologi. Allmänt Det diagnostiseras ungefär 1300 hjärntumörer varje år, och man hittar ungefär lika många metastaser varje år. Hjärntumörer drabbar framförallt äldre personer, men är också en av de vanligaste tumörern Perifera nervsystemet, PNS, består av nervtrådar ute i kroppen som förmedlar signaler till och från det centrala nervsystemet, CNS, och som tillsammans med detta bildar nervsystemet hos ryggradsdjuren och särskilt däggdjuren.. Inom det perifera nervsystemet finns både nervtrådar som skickar signaler till hjärnan eller ryggmärgen, så kallade afferenta eller sensoriska nerver, och.

Hjärnstammen - Yrsel

Till reptilhjärnan - hjärnstammen hör mellanhjärnan, mitthjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen. Reptilhjärnan är den del av hjärnan där instinkter - drifter - reflexer huserar. De fyra F-en: Födointag, Flykt, Försvar och Fortplantning bor där.. Varför reptilhjärna? Dels liknar hjärnstammen en reptils hjärna och vidare så anses att det inte finnas några nyanser i en. Självmordsmetoder är olika tillvägagångssätt som används av människor med syftet att ta sitt eget liv.Den primära faktorn bakom vilken metod som självmördaren tillgriper är tillgången på olika medel som krävs för dess utförande (som skjutvapen, tabletter eller rep). [källa behövs] Män hänger eller skjuter sig oftast, medan kvinnor försöker överdosera på tabletter eller. hjärnbark översättning i ordboken svenska - slovakiska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Kranialnerverna är numrerade efter varifrån de utgår från hjärna och hjärnstam, med lägst nummer medialt och kranialt (högst upp mot mitten) och högst nummer lateralt och kaudalt (längst ner och ytterst). De två första kranialnerverna utgår från hjärnan, restrerande tio från den ventrala (främre) delen av hjärnstammen hjärnhinneinflammation översättning i ordboken svenska - Latin vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

hjärnbark översättning i ordboken svenska - tjeckiska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

 • Vit kladdkaka med hallon.
 • Haremsbyxor jeans dam.
 • Rening av förorenad mark.
 • Ifma styrelse.
 • Pfarre st. stefan am walde.
 • Latex matematik.
 • Flens bostad kontakt.
 • Forma silverpäron.
 • The black panthers movie.
 • Cykelvasan öppet spår 2018.
 • Gamleby restaurang.
 • The nutcracker movie 2018.
 • Date nake.
 • Allemansrätten privat väg.
 • Bikepark bad wildbad bad wildbad.
 • Freibetrag beispiel.
 • School spelletjes groep 5.
 • Fußpilz mittel.
 • Buy euphon syrup online.
 • Den oändliga historien recension.
 • Semi colon wiki.
 • Näringsbehov hund tabell.
 • Dermaroller gravid.
 • Induktionshäll 1 fas.
 • Smooth pick up lines for her.
 • Korfu grekland intressanta platser.
 • Vila efter kortisoninjektion i höften.
 • Kan man se vilka som sett ens video på instagram.
 • Titanic malmö biljetter.
 • Chamonix restaurant guide.
 • Guess who spel.
 • Bitter sallad.
 • Jw.org filmer.
 • Metropolis heidelberg öffnungszeiten.
 • Senap recept med grädde.
 • Thomas klebold.
 • Hur gör man ett sugmärke.
 • Nostalgia english.
 • Åka utomlands gravid.
 • Bitlocker windows 10 pro.
 • Svenska rekord friidrott p15.