Home

Utökad studieplan gymnasiet

Individuell studieplan i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Den individuella studieplanen kan vara analog eller digital. Det är möjligt att ha den individuella studieplanen i något administrativt system som skolan redan använder eller i ett vanligt dokument Visa gymnasium.se som: Mobil Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Läs vår Integritetspolicy här. OK. Sök gymnasium; Om gymnasiet. Antagning Måste jag läsa en utökad kurs? Visa alla frågor. 31 jan 2018 En utökad kurs är en vanlig kurs men som läses utanför programmets 2500 via SYV - och rektor beviljar läsa en utökad kurs. Den skrivs in i elevens studieplan och det kommer att stå att eleven läser sammanlagt 2600 poäng att just den och den kursen är Det är ej en rättighet att läsa mer än 2500 poäng på gymnasiet Svar: Om du läser kurser utöver de obligatoriska, dvs lägger till fler kurser på din studieplan kallas det utökad studieplan. Betyg på utökade kurser räknas med i ditt jämförelsetal/snitt i de fall de krävs för särskild behörighet för vidare studier, och om den utökade kursen är en sk meritpoängskurs som ger dig extra poäng att lägga ovanpå ditt snitt/jämförelsetal

Göra individuell studieplan - Skolverke

Utökad studieplan. Visa alla frågor. 25 maj 2016. Fråga: Hej! Går nu sista året på gymnasiet. Och just nu så kommer jag inte in på den linjen jag vill med det poänget jag har. Undrar om enda vägen är att höja ett befintligt ämne eller finns det så man kan läsa ett helt nytt ämne? Svar: 26 maj. Enligt Skolverket bör varje elev ha en Individuell Studieplan, som får revideras PROAKTIVT - dvs vad som skall hända i framtiden - t.ex. vilken inriktning eleven skall läsa i å k 2 och vilka kurser inom Indiv.val, Programfördjupningar och vilka utökade kurser som eleven SKALL LÄSA och detta bör skrivas in innan eleven påbörjar kurserna Gymnasiet. Din ålder och situation bestämmer vilka bidrag eller lån du kan få eller söka på gymnasiet. Studera på gymnasiet. Bidrag på gymnasiet. Om du är 20 år eller äldre. Läs mer om tilläggen. Extra tillägg för familjer med dålig ekonomi. Inackorderingstillägg för dig som inte läser på hemorten Efter gymnasiet är du väl förberedd för högre studier inom samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar. Yrken som kanske kan intressera dig som går inriktningen beteendevetenskap är: polis, jurist, psykolog, socionom, lärare eller kriminalvårdare. Några kurser på inriktningen beteendevetenskap. Ledarskap och organisatio Ekonomiprogrammet passar dig som är intresserad av samhälls- och företagsekonomi och hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar. Du lär dig om samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik

Måste jag läsa en utökad kurs? - gymnasium

 1. Individuell studieplan. Varje elev i gymnasiet ska ha en individuell studieplan. Studieplanen ska innehålla uppgifter om: vilken studieväg, program, eleven går på och om de val av kurser som eleven har gjort; eleven följer ett fullständigt eller utökat progra
 2. Den individuella studieplanen visar dina kurser. För varje elev som är inskriven på en gymnasieskola finns en individuell studieplan. Den är en plan för vilka kurser du ska läsa och när de kurserna infaller under gymnasietiden
 3. Välj Svenska 2 och Svenska 3 i ditt individuella val samt utöka studieplanen med Engelska 6, 100p så får du grundläggande behörighet till högskolan. Företagande och entreprenörskap. Oftast krävs B-körkort för att kunna få jobb inom branschen.­ ­Därför erbjuder Yrkesgymnasiet varje elev ett startpaket för körkort
 4. Betyg och individuell studieplan. För elever på gymnasieskolan gäller olika betygssteg beroende på om eleven har påbörjat sin utbildning före eller efter den 1 juli 2011. För elever som påbörjat sin utbildning efter den 1 juli 2011 gäller följande betygsskala
 5. I det nya gymnasiet poängsätts studiernas omfattning. Som gymnasiestuderande sammanställer du tillsammans med gymnasiets rektor och lärare en individuell studieplan som stöd för studierna. Studieplanen underlättar övergången till fortsatta studier och arbetsliv. Den innehåller
 6. Med en utökad studieplan får du också grundläggande behörighet för att kunna söka vidare till universitet och högskola. På skolan har vi ett väl fungerande elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, specialpedagoger, SYV och praktiksamordnare

Frågor och svar - FrågaSYV

Vid det treåriga naturbruksprogrammet får du en gymnasieutbildning med möjlighet till yrkesexamen. Du kan börja arbeta direkt efter gymnasiet eller studera vidare vid högskola eller universitet. Alla elever kan läsa kurser för grundläggande högskolebehörighet Utökad kurs Du kommer vid den preliminära antagningen att tilldelas kurser så att du når upp till sammanlagt 2500 poäng i din studieplan. Kurser som är registrerade som utökad kurs berörs inte av denna gräns vilket innebär att du kan få mer än 2500 poäng om du läst en sådan kurs Högskoleförberedande program ger grundläggande behörighet till universitet och högskola. Yrkesprogram ger behörighet till yrkeshögskolan. Du som väljer ett yrkesprogram har möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskolan, genom att välja kurser i det individuella valet eller läsa utökad kurs Du kan att läsa in högskolebehörighet under gymnasietiden och därmed är möjligheterna öppna; du har en yrkesexamen och kan läsa vidare efter gymnasiet. Vi ingår i Jämtlands Gymnasieförbund. Naturbruksprogrammet. På naturbruksprogrammet lär du dig om hästen som biologisk varelse, dess beteende och samspelet mellan häst och människa Om du byter program ska en ny studieplan skrivas. Studieplanen uppdateras varje termin i samband med ditt utvecklingssamtal. Det visar också hur det går för dig och om du klarat dina mål. Gymnasieförordningen, Sveriges riksdag * Fullständigt program = du läser kurser som resulterar i ett slutbetyg för gymnasiet på 2500 poäng

Gymnasiets studie- och yrkesvägledare guidar dig genom vårt stora utbud av kurser och inriktningar. För dig som ytterligare vill bygga på din utbildning finns möjligheten att läsa utökade kurser. Alla elever har möjlighet att driva företag inom Ung företagsamhet / Gymnasium / Individuell studieplan; Individuell studieplan. Enligt skollagen skall skolan tillsammans med eleven upprätta en individuell studieplan. Studieplanen skall innehålla uppgifter om: vilken studieväg eleven går på och om de val av kurser eller ämnesområden som eleven har gjort

Regeringen föreslår också att en individuell studieplan upprättas för varje elev senast inom två månader från mottagandet. När det är behövligt ska studieplanen kunna innefatta också tid på gymnasiets introduktionsprogram. Den anpassade timplanen kan innebära att vissa utvalda ämnen prioriteras genom utökad undervisningstid Fliken Studieplan visar elevens individuella studieplan. Här kan man välja valbara kurser, skriva ut studieplan och betygsdokument, sortera kurser i olika kategorier och fylla i noteringar. Studieplanen kan ser lite olika ut beroende på skolform. Den här sidan dokumenterar elevers studieplaner i gymnasiet Om du inte har haft din asylutredning kan du ta med dig din individuella studieplan, eller motsvarande planeringsdokument, till utredningen. Studieplanen eller planeringsdokumentet får du från din skola. Dokumenten som du lämnar in ska visa vilken typ av utbildning du läser, att du studerar på heltid och när din utbildning beräknas vara. Individuellt Alternativ på ESS-gymnasiet (IMA och IMA-SPP) När du fått en plats på IMA på ESS-gymnasiet så blir du kallad till ett inskrivningssamtal. Som elev på ESS-gymnasiet läser du på heltid efter din individuella studieplan. Du får tillgång till många pedagogiska verktyg som hjälper dig i din kunskapsutveckling

Vanliga frågor & begrepp i gymnasieskolan - Välkommen till

Det finns flera olika bidrag för studier på gymnasiet. Studiebidrag är det vanligaste och det kan du få från kvartalet efter det att du fyllt 16 år. Här kan du läsa om vilka bidrag du kan få för gymnasiestudier i Sverige och vad som händer med bidragen om du till exempel skolkar Gymnasiet. Se gymnasieutbildningar för unga. Se gymnasieutbildning för vuxna. Efter att du gått ut gymnasiet har du goda förutsättningar för fortsatta studier vid universitet eller yrkeshögskola. Gymnasieutbildningen förnyas från och med hösten 2021. De förnyade läroplanerna för gymnasiet införs senast hösten 2021

Utökad studieplan - AllaStudier

På gymnasiet kommer du att få kursbetyg. Betygsskalan är sexgradig från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg. Som elev på Njudungsgymnasiet får du en individuell studieplan som hjälp för att planera din gymnasieutbildning LIU-gymnasier är ett bra komplement till de nationella idrottsutbildningarna och ett alternativ för den som vill kombinera studier och fotboll på gymnasiet. SvFF erbjuder möjligheten för gymnasier att certifiera sig. Studieplan - Skolan följer SvFF: Grundutbildning för dig som skall arbeta i Extens. Vi börjar med grundläggande inställningar och följer gymnasiets arbetsgång från grunden. Allt för att arbetet med Extens skall vara så arbetsbesparande, korrekt och rättssäkert som möjligt. Administrationen av ett gymnasium är ett krävande arbete som måste bygga på förståelse för de processer som ligger till grund för. Aleholm - Gymnasium och vuxenutbildning På Aleholmsskolan bedrivs undervisning för både vuxna och ungdomselever. Genom ett gott samarbete mellan elever och lärare arbetar vi för att alla ska trivas. Vi erbjuder en lugn och fin miljö där eleverna får kunskaper som de har nytta av hela livet Individuell studieplan. När du börjar i gymnasiet tar skolan och du tillsammans fram en individuell studieplan för dig. Den innehåller bland annat de val av kurser eller ämnesområden som du har gjort. Examensbevis

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande gymnasieprogram så du kan läsa vidare direkt efter din tid på gymnasiet.Efter din examen ifrån Estetiska programmet har du kunskaper och möjlighet att läsa vidare på folkhögskola, universitet och högskola inom de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena Den individuella studieplanen är dokumentationen av den plan för din forskarutbildning som du och din handledare tillsammans arbetat fram. Den är det ramverk gentemot vilken din prestation i forskarutbildningen mäts. Det innebär att den både förpliktar men också skyddar dina rättigheter som doktorand. Lärosätets skyldighet Lärosätet har enligt högskoleförordningen en skyldighet.

Gymnasiet - CS

Västerviks Gymnasium - 1 - Individuellt val Läsåret 2021 - 2022 Tala med din SYV om ansökan om utökad kurs. - 5 - 4. Välj önskad kurs/önskade kurser Under april 2021 kommer du att se vilken kurs du har fått på din studieplan i Dexter Bilaga 4: Exempel på individuell studieplan för elev på skolförlagt yrkesprogram. Huvudman X Kommun X kommun. Skolenhet X Skolenhetskod 12345. Elevens namn X Personnummer X. Skolform Gymnasieskola Programtyp Yrkesprogram. Program Handels- och administrationsprogrammet (HA) Omfattning Fullständigt. Bilagor - Individuellt anpassat Ne

Individuell studieplan. Du som studerar på en gymnasieskola ska ha en individuell studieplan. Studieplanen innehåller information om vilka kurser du läser under skolåret, vilka kurser du inte påbörjat än och vilka kurser du avslutat samt vilket betyg du fått i de avslutade kurserna Dexter för studieplan gymnasiet. Här loggar du in till Dexter. Dexter är Nynäshamns kommuns portal för studieplaner inom gymnasieskolan Varje elev vid Individuella gymnasiet får en egen studieplan som är baserad på de ämnen eleven läser och/eller praktik. I planen anges elevens syfte med studierna. Varje elev har en studiehandledare som följer elevens studieutveckling. Studiehandledaren är den som i första hand har kontakt med hemmet och kallar till utvecklingssamtal Solna gymnasium är nu 20-10-26 26 oktober 2020 Solna gymnasium. Grattis AIK - klara för Damallsvenskan Vi vill framföra ett stort grattis till vår samarbetsklubb AIK 20-10-26 26 oktober 2020 Solna gymnasium. Aktuellt med anledning av det nya coronaviruset.

Video: Beteendevetenskap - GymnasieGuiden - Välj rätt gymnasium

Ekonomiprogrammet - GymnasieGuide

Möt Gymnasiets rektor Fredrik Engström. Fredrik Engström har varit rektor på Kulturama Gymnasium sedan hösten 2015. Han jobbade tidigare som utbildningsledare på både gymnasiet och kulturutbildningarna, och dessförinnan var han på Kulturama Grundskola i Sundbyberg Utökat program/utökad kurs Kurser inom ramen för utökat program räknas med i jämförelsetalet om de krävs för särskild behörighet eller ger meritpoäng. Du måste ansöka om att få läsa utökat program och det gör du genom att fylla i en blankett tillsammans med din mentor eller hos SYV Norrtälje kommunala gymnasieskola, är skolan som satsar på sina elever, som vill att de ska lyckas och komma långt i livet. Vi tror att du kan gå långt Kontakta oss. E-post till Hvitfeldtska gymnasiet info.hvitfeldtska@educ.goteborg.se; Telefonnummer till Hvitfeldtska gymnasiet 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter); Alla kontaktuppgifte

Så länge du går på gymnasiet har du rätt att gå igenom prövning i de kurser som ingår i din studieplan om du fått betyget F eller saknar betyg i någon kurs. Prövningen kostar då ingenting. Det går inte att höja godkända betyg innan man har gått ut gymnasiet. Prövningar för övriga i skolans aktuella kurser kostar 500 kr styck Individuell studieplan. Ur Skollagen Kap 16 För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Ur Gymnasieförordningen Kap 1 En elevs individuella studieplan ska, när det är aktuellt, innehålla uppgifter om: vilken studieväg eleven går på och om de val av kurser eller ämnesområden som eleven har gjor för elever vid Finnvedens gymnasium . Elevens indivi duella studieplan. Frånvarorapportera via Dexter-appen (mobilen) Min frånvaro - utökad Adressändri nq Omdöme Min frånvaro Anmäl frånvaro Studieplan . Camilla Test Frånvaroanmälan MER Hela dagen 20 201 Gymnasieskolor A-Ö. Välkommen till Gymnasieskolorna i Lunds kommun. Lund har fem kommunala gymnasieskolor - Katedralskolan, Polhemskolan, Gymnasieskolan Spyken, Gymnasieskolan Vipan och Hedda Anderssongymnasiet

Betyg och individuell studieplan Gymnasieskolans betyg. I gymnasiet får du betyg efter varje avslutad kurs. Betygsskalan är sexgradig från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg (F) Blackebergs gymnasium har många spännande samarbetsprojekt och utbyten med olika länder i Europa. Ladda ner poängplan för naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och samhälle. Programfördjupning Särskild variant musik Hvitfeldtska gymnasiet är den största gymnasieskolan i Göteborg. Skolans historik sträcker sig mer än 350 år tillbaka och skolan inryms i två stora byggnader, 350 [2] meter väster om Götaplatsen i centrala Göteborg. Historia. Skolan har sitt.

Stenungsunds kommuns webbplats. Information om terminsstart för åk 2 och 3 tisdag den 25/8 till fredag den 28/ På Berzeliusskolans gymnasium finns inriktningarna Naturvetenskap och Teknik. Vi erbjuder elever på teknikprogrammet ett fjärde år inom informations- och medieteknik med utgång mot nätverksteknik. Det leder fram till en gymnasieingenjörsexamen. Här finns också möjlighet till anpassning av studier på introduktionsprogrammet som erbjuder språkintroduktion samt individuellt alternativ

En kontakt med din studie- och yrkesvägledare kan vägleda dig inför din ansökan. Om du ska flytta:. Blankett: Ansökan om ändring av studieplan, organisatorisk förändring (pdf, 181.1 kB). Om du vill utöka med fler kurser/byta kurs m.m:. Blankett: Ansökan om ändring av studieplan, utbildningsförändring (pdf, 121.8 kB). Ansökningsblanketten lämnas till din mentor SLU erbjuder många program och ett stort antal kurser för dig som är intresserad av att läsa vidare på universitet. Vi har program på grundnivå, avancerad nivå och fristående kurser som du kan söka inom en rad spännande ämnesområden Påhlmans Gymnasium är en gymnasieskola med rötter i Påhlmans Handelsinstitut: Sveriges första skrivinstitut från 1881. Hos oss kombineras teoretisk och praktisk kunskap inom handel, ekonomi, juridik, samhällskunskap, mänskliga relationer och kommunikation På Travsportens Riksanläggning utbildas varje år en klass travhästskötare. Nu öppnar man för att utöka antalet platser på gymnasiet till hösten. Wången ingår i Jämtlands gymnasieförbund och erbjuder eleverna att läsa på naturbruksprogrammet med inriktningarna islandshäst eller trav.

Betyg, individuell studieplan - Startsid

NIU kan kombineras med alla program/inriktningar på Sundsvalls gymnasium. Välj efter intresse ur vårt stora utbud. (Undantag är Alpint där alla program utom Teknikprogrammet är möjliga att söka) Du kan läsa mer om våra program på Sundsvalls gymnasium webbplats. Program, kurser och studieplan Introduktionsprogrammen är till för dig som saknar behörighet till gymnasiet. Här förbereds du för att kunna komma in på något av de nationella programmen eller gå vidare ut i yrkeslivet. På Rekarnegymnasiet erbjuds yrkesintroduktionsprogrammet med tre olika inriktningar samt två icke sökbara introduktionsprogram: individuellt alternativ och språkintroduktion Utökad sökning . Välkommen till Westerlundska gymnasiets bibliotek! Sök i katalogen genom att skriva sökord i sökfältet ovan. Du kan till exempel söka på titel, författare eller ämne. Du kan också reservera böcker, se dina lån och göra omlån Individuell studieplan - ansökan Description: SBG7045, v1.0, 2009-03-18 Last modified by: Ewa Löfstrand Kommunkontoret Created Date: 2/4/2009 10:42:00 AM Other titles: Individuell studieplan - ansöka

Individuell studieplan - Bytagymnasiu

I en utökad studieplan (450 poäng) läser du ytterligare kurser inom kemi, fysik och matematik. Detta ger dig full naturvetenskaplig behörighet. Vissa högskoleutbildningar har många sökande till ett begränsat antal platser, t.ex. veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet Du kan högst pröva i två kurser under samma prövningsperiod. Som elev på Uddevalla gymnasieskola kan du pröva i kurser som du fått ett F eller ett S/- i utan kostnad. Du kan även prövas i en pågående kurs eller en kommande kurs på din studieplan, det vill säga en kurs där betyg ännu inte är satt

Ekonomiprogrammet Eksjö Gymnasium. På Eksjö Gymnasiums Ekonomiprogram får du lära dig mer inom områden som ekonomi, juridik, reklam och marknadsföring, entreprenörskap och ledarskap. Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen Introduktionsprogrammen i gymnasieskolan ska förändras så fler klarar av gymnasiet. Förtydligandet innebär att det på introduktionsprogram ska framgå av såväl den individuella studieplanen som gymnasieintyget vilket yrkesområde utbildningen inriktats mot då eleven läst yrkeskurser

Utökad distans- och fjärrundervisning på Rodengymnasiet 28 oktober 2020. Under måndagen den 26 oktober konstaterades att det finns ytterligare fyra elever på Rodengymnasiet som testat positivt för covid-19 En studieplan talar om vilka kurser som ingår i varje årskurs på respektive program. Här ser man också när på läsåret kursen går, kurskod, poäng, nivå och vilket/vilka huvudområden kursen har. Ämneslärarprogram gymnasiet (biologi, fysik, kemi, matematik) Ämneslärarprogram 7-9 (biologi, kemi, matematik Ja, men bara om du redan går i gymnasiet. Om du går i gymnasiet så ska du ha en individuell studieplan och bifoga den till ansökan. Om du inte går i gymnasiet så räcker det att du intygar att du vill börja. Men du måste ha något papper som visar att du gått i skolan förut - lägg kursen som utökad men då räknas betyget med i jämförelsetalet ändå. En annan fråga som man måste fundera på är att man inte kan lägga vilken kurs som helst som utökad. Kurser som ingår i ditt program kan aldrig läggas som utökade utan endast de kurser som man väljer inom programfördjupning och individuella val Poängplanerna berättar detaljerat vad du kommer studera under varje år i Blackebergs Gymnasium. Sammanlagt ska du läsa 2500 poäng

Studieplanen utvärderas och anpassas vid behov under studietiden. En studieplan utgår från tre år men de flesta på riksgymnasiet går här i fyra år. Vi tar emot elever från hela landet. RgRh Stockholm är ett av de fyra riksgymnasier för rörelsehindrade som finns i Sverige Kramfors kommun har två gymnasieskolor - Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet Sandö. På skolorna finns 14 av de 18 nationella programmen representerade Globala gymnasiet för dig som vill förstå, förändra och förbättra världen. Här är engagemanget för hållbarhet och rättvisefrågor stort - hos elever såväl som personal Wester­lundska gymnasiet. Vi på Westerlundska gymnasiet har hög kvalitet på våra utbildningar. Vi är en stor skola och här trivs både elever och personal! Skolan ligger centralt placerad i Enköping. I närheten av skolan går direktbussar till Uppsala och Västerås och på promenadavstånd ligger järnvägsstationen

 • Sy örngott.
 • Chemischer ausgleich.
 • Ryss skrinda.
 • Пир диалог.
 • Papegoja säljes billigt.
 • Djurid ägarbyte hund.
 • Cool backgrounds 3d.
 • Världens roligaste spel.
 • Rapsolja mot löss.
 • Sifo förtroende.
 • Physiotherapeut körperliche voraussetzungen.
 • Tempat ngerjain tugas di surabaya.
 • Dotagasm face.
 • Fotohörn vita.
 • Eifel immobilien alleinlage.
 • Lenhovda radiatorer online.
 • Hur många brukar tacka nej till utbildning.
 • Hassan marbodalkök.
 • Osu profile banner.
 • Mårtenslunds mat för äldre.
 • Hyra limousine pris eskilstuna.
 • Die geheimnisse der spiderwicks kkiste.
 • Personliga roliga frågor.
 • Whatsapp fake profil.
 • Samsung smart tv 22 tum.
 • Chris rock imdb.
 • Sisuradio puhelinlangat laulaa.
 • Marcus sjöberg gränna.
 • Trädpion.
 • Åldersfläckar i huden.
 • Inwido bankeryd.
 • Desorganiserad anknytning behandling.
 • Adsense werbung auf homepage.
 • Lyofila kolloider.
 • Business retriever chalmers.
 • Valö cafe.
 • Presidential pay.
 • Utdelningsseglaren kalender.
 • Mayafolkets gudar.
 • Frühstück durlach.
 • Tidigt ultraljud hjärtslag.