Home

Allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Socialstyrelse

 1. Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat massage, hårvård, fotvård, piercing och tatuering. Längst ner på sidan har vi samlat fördjupad information samt lagar och regler för vad som gäller
 2. Med yrkesmässig hygienisk verksamhet avses i dessa allmänna råd sådan hygienisk verksamhet som erbjuds allmänheten och som inte står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659). Massage, hudvård, fotvård, hårvård, håltagning, piercing, tatuering och akupunktur är exempel på sådan verksamhet
 3. Författningstext Definition Med yrkesmässig hygienisk verksamhet avses i dessa allmänna råd sådan hygienisk verksamhet som erbjuds allmänheten och som inte står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659). Massage, hudvård, fotvård, hårvård, håltagning, piercing, tatuering och akupunktur är exempel på sådan verksamhet
 4. miljöbalken givit ut allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygie-nisk verksamhet. I och med detta upphävs Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk behandling ( 995:3). Handboken är tänkt som ett hjälpmedel för miljönämnderna i deras tillsyn men den kan också användas som kunskaälla för verksamhetsutövare

Senaste version av SOSFS 2006:4. Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Att tänka på vad gäller egenkontroll. Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll beskriver de krav på egenkontroll som ställs i miljöbalken Du är här: Borgholms kommun / Jobb & företagande / Tillstånd, regler och tillsyn / Miljö- och hälsoskydd / Hygienisk verksamhet / Akupunktur / Socialstyrelsen allmänna råd 2006.4 Yrkesmässig hygienisk verksamhet Allmänna råd I Socialstyrelsens allmänna råd för lokaler för yrkesmässig hygienisk behandling (2006: 4), finns rekommendationer kring lokalens utformning, utrustning och redskap samt hantering och behandling i lokalen. Handbok för yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsen har gjort en vägledning fö

yrkesmässig, SoS:s allmänna råd om Hygienisk verksamhet

Verksamheter med hygienisk behandling omfattas av miljöbalkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd. En del av dessa verksamheter är anmälningspliktiga, vilket innebär att man måste lämna in en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen innan man startar Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Du måste göra en anmälan. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera en yrkesmässig hygie- nisk verksamhet som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande. Nedan finner du allmänna krav som ställs på alla hygieniska verksamheter. Du kan även läsa mer om lokalkrav i Socialstyrelsens allmänna råd om Yrkesmässig hygienisk verksamhet eller i deras handbok Yrkesmässig hygienisk verksamhet, se nedan

Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram. Mer information om vilka regler som gäller för yrkesmässig hygienisk verksamhet hittar du i Socialstyrelsens allmänna råd Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet SOSFS 2006:4 (pdf, 236.2 kB) Kundcenter Telefon: 0525-180 00 E-post: kommun@tanum.se Måndag-fredag 8.00-16.3

Yrkesmässig, SoS:s allmänna råd om Hygienisk verksamhet

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga. Hållpunkter att tänka på: - Hålla sig uppdaterad och följa den information som Folkhälsomyndigheten ger. - Inte behandla kunder som känner sig sjuka eller har symptom som tyder på covid-19-infektion Hygienisk verksamhet Stickande/skärande - anmälningsplikt Från och med den 1 januari 2008 är endast hygieniska verksamheter med stickande och skärande moment som skalpeller, piercingverktyg eller liknande verktyg anmälningspliktiga

Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:19 (pdf) om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet gäller som vanligt. Socialstyrelsens råd. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga Denna information riktar sig till dig som bedriver en yrkesmässig hygienisk verksamhet och ger tips och råd kring hur du kan skydda dig själv och dina kunder mot smitta i samband med Covid-19. Till gruppen yrkesmässig hygienisk verksamhet hör bland annat frisörer, tatuerare, fotvårdare, piercing, akupunktur m.fl Yrkesmässig hygienisk verksamhet Om du yrkesmässigt ska erbjuda så kallad hygienisk behandling till allmänheten, kan du behöva anmäla det till samhällsbyggnadsnämnden. Anmäl om det finns risk för blodsmitta Du ska göra en anmälan om du i din behandling kommer att använda redskap som penetrerar huden

handla om hårvård, manikyr, massage, skönhetsbehandling, hudvård och zonterapi. Du måste kontrollera din verksamhet Verksamheter med hygienisk behandling omfattas av miljö-balkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd. Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet. Egen Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring ska följas. Att tänka på: Hålla sig uppdaterad och följa den information som Folkhälsomyndigheten ger För att bedriva yrkesmässig hygienisk verksamhet ska du ha kännedom om de lagkrav som gäller för den specifika verksamheten. Du ska fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet, dvs. bedriva s.k. egenkontroll. Detta innebär att det ska finnas skriftliga rutiner för exempelvis städning, hygien och kemikalieförvaring yrkesmässig hygienisk verksamhet, allmänna råd (SOS FS 2006:4) anmälningspliktiga lokaler yrkesmässig hygienisk verksamhet — handbok om piercing, tatuering, fotvård, massag 4.1.4 Hygienisk verksamhet som ej bör omfattas av kommunal tillsyn..... 7 4.1.5 Förhållning till lagkrav om att särskild uppmärksamhet ska riktas åt yrkesmässig hygienisk verksamhet.. 7 4.1.6 Tillsyn av anmälningspliktiga och icke -anmälningspliktiga verksamhete

 1. traktas som yrkesmässig hygienisk verksamhet och behandling och omfattas enbart av tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynsansvaret ligger hos kommuner-nas miljö- och hälsoskyddsnämnd och Socialstyrelsen har enbart en tillsyns-vägledande roll. De vanligaste riskerna vid yrkesmässig hygienisk verksamhet är smitta och allergier
 2. Socialstyrelsen - Allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsen - Handbok Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsen - Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Söderåsens miljöförbund - Taxor. Sidan uppdaterad: 18 februari 2017 . Back to Top
 3. Handbok om yrkesmässig hygienisk verksamhet - Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Piercing och tatuering - hälsorisker samt gällande lagar och regler Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4) Läkemedelsverket Förordning (2012:501) om tatueringsfär
 4. Råd om hygien och lokaler för fotvård . Allmänt . Innan en verksamhet med hygienisk behandling, t ex fotvård, startas måste en anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden. Blankett för anmälan om lokal för yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta finns på Tanums kommuns hemsida. En väl inred
 5. Hygien vid fotvård. Socialstyrelsen har gett ut den del riktlinjer gällande hygienisk verksamhet som även innefattar fotvård. Dessa ritlinjer kallas Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet Dessa råd inklugerar verksamheter såsom massage, hudvård, fotvård, hårvård, håltagning, piercing, tatuering och akupunktur
 6. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller, och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga. Tänk på att. Inte behandla kunder som känner sig sjuka eller har symptom som tyder på covid-19-infektion. Inte utföra behandlingar om man känner sig sjuk eller har symptom som.

Här hittar du om egen kontroll

Besök socialstyrelsens hemsida och läs deras handböcker samt deras allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Så här gör du en anmälan Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden Från och med den 19 oktober finns möjlighet för Folkhälsomyndigheten att besluta om allmänna råd vid lokala utbrott av covid-19 (HSLF-FS 2020:50) . Dessa råd gäller, om de beslutas, utöver de råd som gäller hela landet sedan tidigare Hygienisk verksamhet (yrkesmässig) piercing eller tatuering eller annan behandling där huden penetreras och risk för är en riskvärdering av verksamheten Om du yrkesmässigt ska erbjuda så kallad hygienisk behandling ändå av Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:4 om yrkesmässig hygienisk verksamhet. hygienisk verksamhet och behandling. rapporten Reglering av yrkesmässig. Start / Jobb & företag / Tillstånd, regler och tillsyn / Hygienisk verksamhet (yrkesmässig) / Krav för verksamheter inom kroppsvård, idrott och bad Här hittar du generell information om vilka krav som gäller för att driva verksamheter för kroppsvård, idrott och bad Alla lokaler där yrkesmässig hygienisk verksamhet bedrivs ska utformas och inredas enligt Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4. Se även plan- och miljökontorets information Hygieniska krav för lokaler med hygienisk behandling

Socialstyrelsen allmänna råd 2006

 1. Uppdatering av Socialstyrelsens allmänna råd Arbetet med att uppdatera Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet och handboken Yrkesmässig hygienisk verksamhet pågår för fullt. Vi hoppas kunna komma ut med en remissversion under nästa år. Ny medarbetar
 2. Nu införs skärpta allmänna råd i Västmanland. om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om viss icke yrkesmässig idrottsutövning till exempel kontaktsporter som brottning, Alla verksamheter i regionen bör vidta åtgärder så att alla kan följa de allmänna råden
 3. Socialstyrelsens workshop, inför revidering av allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Det allmänna rådet (SOSFS:2006) och handboken om yrkesmässig hygienisk verksamhet lanserades under 2006. Detta verksamhetsområde har ökat sedan dess, både gällande behandlingsmetoder men också i antal utövare
 4. För anmälningspliktig verksamhet ska egenkontrollen vara utformad på ett visst sätt. Vi har gjort en broschyr om hygien, Hygien i hygienlokal. Läs mer här: Egenkontroll. Socialstyrelsens information om Yrkesmässig hygienisk verksamhet; Handbok om yrkesmässig hygienisk verksamhet, Socialstyrelsen; Allmänna råd, Socialstyrelse

Ska du starta en hygienisk verksamhet

Dina naglar bör vara kortklippta och du ska inte ha smycken eller klocka när du arbetar. Miljöförvaltningens inspektörer bedömer verksamheter utifrån Socialstyrelsens allmänna råd för yrkesmässig hygienisk behandling i sin tillsyn. Kundens hälsodeklaration och råd om eftervår Verksamhetenssyfte behöver inte vara att generera vinst.Yrkesmässig hygienisk verksamhetI Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygieniskverksamhet definieras det som sådan hygienisk verksamhet som erbjudsallmänheten och som inte står under Socialstyrelsens tillsyn enligt 6 kap.lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område(denna lag är. Lokaler med hygienisk behandling Alla lokaler där yrkesmässig hygienisk verksamhet bedrivs ska utformas och inredas enligt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:4. Detta gäller för både anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga verksamheter. En väl inredd lokal, god hygien samt god kunskap hos den som bedriver hygienisk behandling är viktiga förutsättningar för att. De krav som ställs på en hygienisk verksamhet baseras på Socialstyrelsens Allmänna råd 2006:4, Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Skriften kan laddas ner från Socialstyrelsens hemsida. Där finns även en handbok om Yrkesmässig hygienisk verksamhet med ytterligare information och råd Start / Bo & miljö / Tillstånd och regler för miljö och hälsa / Hälsoskyddstillsyn / Hygienisk verksamhet (yrkesmässig) / Krav för verksamheter inom kroppsvård, idrott och bad Här hittar du generell information om vilka krav som gäller för att driva verksamheter för kroppsvård, idrott och bad

Anmäl hygienisk behandling - Företagare - Göteborgs Sta

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga. Hållpunkter att tänka på: Hålla sig uppdaterad och följa den information som Folkhälsomyndigheten ger Den som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet ska undanröja de risker som finns för olägenhet för människors hälsa. Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts. Att starta en anmälningspliktig verksamhet utan anmälan kan leda till miljösanktionsavgift. Läs mer i Förordning om miljösanktionsavgifte

I Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4) ges rekommendationer till stöd för tillämpningen av bland annat 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken Du som bedriver en yrkesmässig hygienisk verksamhet och använder skärande och, eller stickande instrument i behandlingen, måste anmäla detta till miljöförvaltningen. Anmälningspliktiga verksamheter är enligt miljöbalken och förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll För mer information om reglerna kring lokalens utformning och inredning se till exempel Socialstyrelsens allmänna råd om Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Eller deras handbok Yrkesmässig hygienisk verksamhet (se relaterade länkar). Det finns även vissa branschorgan som har gett ut riktlinjer för sina respektive bransch För mer information kring yrkesmässig hygienisk behandling läs Socialstyrelsens allmänna råd om Yrkesmässig hygienisk verksamhet SOSFS 2006:4. Solarium. För solarieverksamhet krävs en anmälan enligt SSMFS2012:5 , § 10

hälsoskydd, Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:4 om Yrkesmässig hygienisk behandling samt förordningen om verksam-hetsutövares egenkontroll (SFS1998:908). Kontakta gärna miljökontoret redan när verksamheten planeras. Det är lättare att uppfylla hygienkraven från början än att behöva bygga om eller ändra i efterhand Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Denna förordning gäller miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken. Socialstyrelsens Allmänna råd 2006:4 om yrkesmässig hygienisk verksamhet Folkhälsomyndighetens allmänna råd om: - Ventilation (FoHMFS 2014:18 Om en verksamhet inte finns registrerad hos Miljö & Hälsoskydd eller exempelvis bedrivs i hemmiljö bör du misstänka att verksamheten är oseriös. Då ska du kontakta oss på Miljö & Hälsoskydd. Läs mer om hur en lokal med tatuering eller piercing bör vara utformad i Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Ystads kommu

Hygienlokaler Varbergs kommu

Du som bedriver en yrkesmässig hygienisk verksamhet är enligt lagen - miljöbalken - skyldig att göra olika saker för att skydda människors hälsa och miljön. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten förebygger och följer miljöbalkens krav. Miljöförvaltningen rekommenderar att egenkontrollen utformas enligt denna information Verksamheter och lokaler där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling som frisersalonger, solarier, massage, tatuering och liknande, omfattas bland annat av regler i Socialstyrelsens allmänna råd och kra-ven i miljöbalken. Du som planerar att starta en verksamhet med piercing ska anmäla det till miljö För att främja en hälsosam miljö för alla som bor i Sjöbo kommun är det viktigt att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker. Verksamheter med lokaler för hygienisk behandling omfattas av miljöbalkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd. Kontakta gärna Miljöenheten redan när verksamheten planeras för information om hygien och lokalens inredning - preciserade krav om egenkontroll för bl.a. anmälningspliktiga verksamheter • 38 § förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - krav på anmälningsplikt till Miljö- och hälsoskyddsnämnden innan hygienlokal tas i bruk • Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet Egenkontroll för hygienisk verksamhet Du som bedriver hygienisk verksamhet med behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av stickande och skärande verktyg t.ex, tatuering, fotvård, piercing, permanent make-up och akupunktur, är skyldig att kontrollera din verksamhet genom egenkontroll

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:1. ELSÄK-FS 2006:1. Elsäkerhetsverkets föreskrifter om allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet Det är viktigt att lämna skriftlig information till kunden om hälsoriskerna. Även skriftlig information om skötselråd bör lämnas till kunden. Läs mer Socialstyrelsen Allmänna råd 2006:4 Yrkesmässig hygienisk verksamhet Meddelandeblad från Socialstyrelsen (2006) Piercing och tatuering - hälsorisker samt gällande lagar oc Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier SSMFS 2008:36. Piercing och tatuering-Socialstyrelsens informationsbroschyr. Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet SOSFS 2006: Skärande och stickande behandlingar samt bassängbad Anmälan enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:849). Solarium Anmälan enligt § 10 Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk behandling. Socialstyrelsens handbok Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Har du synpunkter. Läs mer om hur en tatueringsstudio och piercinglokal bör vara utformad i Socialstyrelsens allmänna råd. du läsa mer om vad som gäller för yrkesmässig hygienisk verksamhet, så som piercing eller piercingverksamhet ska du i första hand vända dig till verksamheten. Om inte det hjälper kontakta gärna.

Hygieniska verksamheter - Kungsback

Hygienisk verksamhet - Halmstads kommu

Socialstyrelsens handbok Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. beskriver vad man bör tänka på vid utformning av dessa lokaler. Handboken stöder sig på Socialstyrelsens allmänna råd (2006:4) om yrkesmässig hygienisk behandling. Skrifterna kan beställas från Socialstyrelsen Du kan ha haft utgifter för din verksamhet innan den blev yrkesmässig, det vill säga innan du blev godkänd för F-skatt. Du får avdrag för utgifterna om de uppkommit samma år som näringsverksamheten startade eller året innan. Om verksamheten kom i gång 2019 får du dra av de utgifter du haft under 2018 och 2019 Information till yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsen har skickat ut information med anledning av coronavirus (covid-19) som riktar sig till verksamheter som jobbar med hygieniska behandlingar av olika slag Tillsynen gäller också verksamheter som exempelvis massage och hårvård, trots att de inte är anmälningspliktiga. 4. Mer information. Du hittar mer information om yrkesmässig hygienisk verksamhet och regler på Socialstyrelsens hemsida. Information om solarieverksamhet och gällande regler hittar du på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida Socialstyrelsen har givit ut Allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4 (M). Socialstyrelsen har även publicerat en handbok till de allmänna råden, Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Piercing, tatuering, fotvård, massage med mera. Sidan uppdaterad 14 oktober 2020. Kontakt

Ansök om hygienisk verksamhet vid microbladin

Anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet Enligt paragraf 38 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Nämndens myndighetsutövning regleras av en rad olika lagar med tillhörande förordningar och föreskrifter Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt. Allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet på Socialstyrelsens webbplats. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet på Socialstyrelsens webbplats. Yrkesmässig hygienisk verksamhet på Socialstyrelsens webbplats. Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontrol Socialstyrelsen har meddelat allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet som bör följas (SOSFS 2006:4). Socialstyrelsen har också tagit fram en handbok som heter Yrkesmässig hygienisk verksamhet som går att beställa eller ladda ned från socialstyrelsen.se. Avgift för handläggning och tillsy Läs mer om hur en lokal med fotvård bör vara utformad i Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet En god hygien är en förutsättning för begränsning av smittrisker och andra olägenheter för människors hälsa

Hygienisk verksamhet - Borgholms kommu

Hygieniska krav för lokaler med hygienisk behandling Alla lokaler där yrkesmässig hygienisk verksamhet bedrivs ska utformas och inredas enligt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:4. Detta gäller för både anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga verksamheter Kravet om egenkontroll gäller alla verksamheter (26 kap. 19 § miljöbalken). För anmälningspliktiga verksamheter gäller även förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. För att bedriva yrkesmässig hygienisk verksamhet ska du ha kännedom om de lagkrav som gäller för den specifika verksamheten Verksamheter där allmänheten erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg är anmälningspliktiga. Om du planerar att starta en sådan verksamhet ska du anmäla detta till kommunens miljöenhet Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Stockholm, beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län. Syftet är att begränsa spridningen av Covid-19, som nu ökar kraftigt i regionen. Nedan finns råden samt information om hur det påverkar Solna stads verksamheter

Till dig som driver en yrkesmässig hygienisk verksamhet

Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll [till 26 kap. 19 § miljöbalken och kunskaper om hur verksamheten i olika avseenden påverkar miljön. Bästa möjliga teknik Utövare av yrkesmässig verksamhet bör utforma och bedriva sin egenkontroll så att samspelet fungerar väl mellan å ena sidan den använda tekniken. Hygienisk verksamhet. Hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för en rad verksamheter, t.ex. hårvård, solarier, massage, zonterapi, akupunktur, fotvård, hudvård, tatuering (tattoo) kosmetisk tatuering och piercing.. Vissa verksamheter är anmälningspliktiga som t.ex. tatuering, kosmetisk tatuering, piercing och fotvård. Halter av nickel, bly och kadmium i smycke

Hygienisk verksamhet - Tillstånd och tillsy

Särskild information finns att läsa i Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4). Fotvård. I fotvårdslokaler bör vask med dubbla hoar finnas. En för rengöring av redskap och en utslagsvask. För att förebygga smittspridning bör instrument som används flera gånger steriliseras efter varje kund Du som driver yrkesmässig hygienisk verksamhet som till exempel hårvård, tatuering, fotvård, akupunktur eller massage är enligt miljöbalken skyldig att själv kontrollera din verksamhet genom så kallad egenkontroll Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4; Miljöbalken, 26 kap 19 §, om egenkontroll. Exempel på vad du behöver tänka på: I anslutning till varje solariebänk ska Strålsäkerhetsmyndighetens affisch Råd för att skydda din hälsa finnas uppsatt. Affischen ska vara i formatet A3

Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Tanums kommu

Yrkesmässig hygienisk verksamhet med skärande och/eller stickande instrument i behandlingen måste anmäla detta till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. MER INFORMATION Socialstyrelsens handbok (2006): Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Denna förordning gäller miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken. Enligt 38 § är det förbjudet att utan anmälan driva yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens Allmänna råd 2006:4 om yrkesmässig hygienisk verksamhet Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar. Dessa kan innebära en risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg

information om hälsorisker och eftervård. Läs mer Socialstyrelsen Allmänna råd 2006:4 Yrkesmässig hygienisk verksamhet Handbok från Socialstyrelsen (2006) Yrkesmässig hygienisk verksamhet - piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Förordning (1 999:899) om miljöfarlig verksam-het och hälsoskyd Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4). Miljö- och hälsoskyddsenheten har ställt krav på att en av verksamheterna, Custom Inc, ska ta fram ytterligare rutiner. Vid miljö- och hälsoskyddsenhetens tillsynsbesök hade Custom Inc inte startat sin verksamhet Avfall från yrkesmässig hygienisk verksamhet kan till stor del jämföras med hushållsavfall, där vissa typer av avfall, till exempel stickande och skärande avfall, ska hanteras på ett visst Folkhälsomyndighetens allmänna råd om: - Ventilation (FoHMFS 2014:18 Om verksamheten startar utan att en anmälan har skett blir du tvungen att betala en miljösanktionsavgift. Externa länkar. Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens information om anmälningspliktiga verksamheter. Miljöskyddskontoret. Miljöskyddskontoret. Växel 0322-61 60 00. E-post Skicka e. Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet En god hygien är en förutsättning för begränsning av smittrisker och andra besvär för människors hälsa. Instrument, redskap och produkter som används vid yrkesmässig hygienisk verksamhet ska vara och skötas så att risken för spridning av smitta begränsas

 • Club feldkirch.
 • Unfall b482 wasserstraße.
 • Naturliga logaritmen ln.
 • Bostad lövstalöt.
 • Kyrkomusiker lön 2017.
 • Julklappstips upplevelse.
 • Brian returns to family guy episode.
 • Verktygstavla krokar.
 • Lupus symptome.
 • Unn restaurang.
 • Sätt ditt ansikte på annan kropp app.
 • Wann hat ein mann ernsthaftes interesse.
 • Wanderrouten bad berleburg.
 • Sandberg gaming.
 • Robomow rc308u.
 • Pokemon staffel 21 folge 3.
 • Tistel stor.
 • Hiphop lista.
 • Mcdonalds lön 21 år.
 • Sidenpyjamas för män.
 • Michael aris.
 • Dödsannonser sydsvenskan.
 • Cricket animal.
 • Djur som äter ekollon.
 • Bürgerbüro delmenhorst reisepass.
 • Immobilien wien bazar.
 • Online windows update.
 • Cool backgrounds 3d.
 • Bohrs atommodell vs dagens atommodell.
 • Provenance emulator.
 • Videobearbeitungsprogramm test.
 • Högre puls vid förkylning.
 • Betald semester italien.
 • Markus vallien.
 • Krav på ljudnivå.
 • The day after tomorrow full movie.
 • Nobina vara.
 • Sony wh 1000xm2 webhallen.
 • Goonies deutsch.
 • Plats för pengar korsord.
 • Korean drama online.